Digitalizace vzdělávání z Národního plánu obnovy pokračuje

Vydáno: 2 minuty čtení

Z Národního plánu obnovy bylo v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace v roce 2022 přiděleno školám 1,4 mld. Kč. MŠMT plánuje rozdělit v roce 2023 na digitální učební pomůcky a prevenci digitální propasti cca 1,2 mld Kč. Celková alokace na komponentu činí 4,8 mld. Kč. Čerpání finančních prostředků pro školy bude pokračovat i v roce 2024.

Komponenta 3.1 se skládá ze tří aktivit, které na sebe vzájemně navazují – reforma kurikula, vybavení škol digitálními technologiemi a podpora digitálních dovedností učitelů. Reforma kurikula zavádí do rámcového vzdělávacího programu novou klíčovou digitální kompetenci. Digitální kompetence se nově prolínají všemi předměty na prvním i druhém stupni. Školy musí tyto změny promítnout do svého školního vzdělávacího programu a začít podle něj učit na prvním stupni nejpozději od 1. září 2023 a na druhém stupni od 1. září 2024.

ŠKOLY MOHOU VYUŽÍT ROZMANITOU PODPORU OD MŠMT A NPI

S výše uvedenými změnami a nákupem vhodných pomůcek pomáhá školám Národní pedagogický institut ČR, který jim poskytuje metodickou podporu zdarma, informace jsou dostupné na stránkách revize.edu.cz  edu.cz/digitalizujeme. Kromě informačního servisu, příkladů dobré praxe, kulatých stolů nebo webinářů mohou školy využít také služeb tzv. IT Guru, kteří poradí škole například s nastavením efektivní IT správy, s orientací v oblasti digitalizace apod.

MŠMT poskytuje školám rozmanitou metodickou podporu. V závěru loňského roku byla zveřejněna inspirativní videa s příklady dobré praxe k nákupu a využití pokročilých digitálních pomůcek v mateřských, základních a středních školách. „Školy právě nyní vyhodnocují loňský rok a poskytují MŠMT v povinném sběru dat cenné informace o tom, jaké pokročilé digitální učební pomůcky pořídily a jak se jim podařilo splnit účel poskytnutých finančních prostředků, aby si žáci rozvíjeli informatické myšlení a digitální kompetence. Pojďte se inspirovat zkušenostmi a doporučeními s příklady dobré praxe ze škol v diskuzi s IT guru a zástupci škol a zároveň společně probrat případné nejasnosti při vyplňování povinného sběru dat v živém vysílání u kulatého stolu, které proběhne 8. února 2023 na kanále YouTube“ zve PaedDr. Anna Stočesová Martinková, Ph.D., vedoucí Oddělení podpory digitálního vzdělávání na MŠMT.

Všechny výše uvedené aktivity spadají pod Národní plán obnovy, který je financován z Nástroje pro oživení a odolnost EU.

Zdroj: https://www.msmt.cz/digitalizace-vzdelavani-z-narodniho-planu-obnovy-pokracuje