DigiKoalice se rozšíří o nové organizace

Vydáno: 2 minuty čtení

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice) na jednání své koordinační skupiny 9. listopadu shrnula závěry z proběhlých kulatých stolů a přijala do koordinační skupiny jako stálé hosty Hospodářskou komoru a Svaz průmyslu a dopravy.

Zástupci koordinační skupiny informovali a aktivitách za poslední měsíce a shrnuli závěry z proběhlých kulatých stolů k tématům Strategie digitální gramotnosti 2020 (spolu s MPSV), Budování vysokorychlostních sítí (spolu s MPO) a Revize Strategie digitálního vzdělávání 2020 (spolu s MŠMT).

Jsem rád, že činnost DigiKoalice mají zájem podpořit i další organizace, jako Svaz průmyslu nebo Hospodářská komora, které přinesou další pohledy na rozvoj digitálních kompetenci a uplatnění na trhu práce,” uvádí Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství zodpovědný za naplňování Strategie digitálního vzdělávání a předseda DigiKoalice.

DigiKoalice přijala do koordinační skupiny jako stálé hosty zástupce Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory, kteří budou v koalici reprezentovat zejména pohled zaměstnavatelů i vývoj pracovního trhu ve smyslu čtvrté průmyslové revoluce.

Koordinační skupina navrhla témata, kterým se po dalším doplnění bude věnovat, například v podobě kulatých stolů v roce 2018. Jsou jimi modernizace odborného vzdělávání a informatické myšlení a dovednosti na trhu práce. Koordinační skupina DigiKoalice také byla informována o programu konání výroční konference Digitální Česko: 4.0 na jedničku, která se koná 22. listopadu a zve na ni své členy i širokou veřejnost.

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa vznikla na základě iniciační dohody a má za cíl podporovat, propojovat a inspirovat organizace, které chtějí rozvíjet vzdělávání v oblasti digitálních technologií za účelem uplatnění na trhu práce. Aktivity vyplývající ze Strategie digitálního vzdělávání, Strategie digitální gramotnosti a Akčního plánu pro společnost 4.0 usilují o to, aby každý občan mohl rozvíjet v průběhu celého života své digitální kompetence, byl úspěšný na trhu práce a schopen je využívat k naplňování spokojeného života.

Zdroj