DigiKoalice podporuje spolupráci v digitálním vzdělávání

Vydáno: 3 minuty čtení

V pátek 22. listopadu se uskutečnilo výroční setkání členů Digikoalice, které zorganizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Digikoalice je platforma MŠMT, která v současné době propojuje 185 organizací, jejichž společných cílem je rozvoj digitálního vzdělávání v Česku.

Cílem setkání bylo identifikovat synergie a možnosti spolupráce aktérů v oblasti digitálního vzdělávání v roce 2020. „Dnešní výroční setkání DigiKoalice by mělo být ukázkou toho, jak si vzájemně naslouchají soukromý sektor, veřejný sektor, školy a další partneři,“ zmínil předseda DigiKoalice Jaroslav Faltýn.

Hlavním programem akce byly diskuzní workshopy, kde účastníci intenzivně debatovali o pěti hlavních tématech, kterými byly:

  • podpora učitelů MŠ a ZŠ v digitálních tématech, 
  • umělá inteligence, 
  • kybernetická bezpečnost a chybějící lidské kapacity,
  • digitální infrastruktura škol, 
  • synergie při pořádání akcí a konferencí v roce 2020. 

Každý workshop byl veden moderátorem z relevantní členské organizace DigiKoalice, byli to například zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Úřadu vlády ČR, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Českého vysokého učení technického, Národního ústavu pro vzdělávání, NET CISCO Academy programu, Jednoty školských informatiků a Střední průmyslové školy elektrotechnické v Ječné ulici v Praze. Nejzajímavější postřehy z jednotlivých workshopů byly poté shrnuty na plénu.

Pozvání na výroční setkání přijali i zástupci slovenské národní digitální koalice, a akce tak získala mezinárodní rozměr. “Ve slovenské Digitálné koalícii je naší hlavní prioritou propojovat a podporovat práci našich členů v plnění jejich závazků. I díky Digitálné koalícii nyní spolupracují partneři, kteří o sobě předtím ani nevěděli. Dále vznikají projekty, které pomáhají zlepšit digitalizaci na celém Slovensku, například skrze tvorbu nových kurikul pro informatické středoškolské odbory. V neposlední řadě buduje přeshraniční spolupráci, kde konkrétním příkladem je spolupráce slovenských a ukrajinských vysokých škol formou společných studijních programů v oblasti IT,” zmínil předseda výkonného výboru slovenské Digitální koalice Mário Lelovský.

Předseda DigiKoalice na závěr přítomné ujistil, že s výstupy workshopů bude MŠMT a DigiKoalice dále pracovat. Zdůraznil také, že je třeba v těchto setkáních, již se zaměřením na konkrétní témata, aktivně pokračovat. Tato setkání jsou účinným nástrojem, jak získávat zpětnou vazbu od všech aktérů, společně navrhovat další postup a činit konkrétní kroky ke zlepšení digitálního vzdělávání v Česku, a to zejména v kontextu přípravy na aktualizace Rámcových vzdělávacích programů v oblasti Informatiky a ICT.

Výstupy ze setkání budou zveřejněny na www.digikoalice.cz a na FB stránce DigiKoalice školám do 1. prosince.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/digikoalice-podporuje-spolupraci-v-digitalnim-vzdelavani