DIGIHRÁTKY – učení, které žáky baví

Vydáno: 1 minuta čtení

Cílem živě streamované debaty, která se uskuteční 13. prosince od 15 hodin, je představit zajímavé výukové a motivační aktivity s využitím digitálních technologií napříč předměty, v rámci projektů i mezipředmětových vztahů. A v neposlední řadě také ilustrovat přínos vzdělávání pedagogů i pedagogického sdílení v rámci školy (nejen) v tématech informatického myšlení a digitální kompetence.

S postupným zapojováním technologií do výuky učitelé stále častěji zjišťují, že digitální dovednosti žáků, kteří už s mobilními telefony a internetem odmalička vyrůstají, jsou velmi často nadhodnocené a jednostranně zaměřené především na hry, jednoduché focení a sdílení obsahu. Proto je v digitalizovaném světě nezbytné rozvíjet komplexně pojatou digitální kompetenci – učit žáky používat technologie i k práci, tvořit vlastní obsahy, spolupracovat ve sdílených prostředích, orientovat se v online zdrojích, umět informace nejen najít, ale také zhodnotit jejich důvěryhodnost a relevanci ke konkrétnímu účelu. A v neposlední řadě se chovat i v online světě eticky a bezpečně.

U tohoto kulatého stolu chceme společně s pedagožkami 1. a2. stupně ZŠ a gymnázia ukázat, jak zajímavé a hravé dokážou být vzdělávací aktivity, které mohou žáci díky technologiím dělat ve škole v rámci různých předmětů či projektů.

 

Termín: 13.12 2023 od 15 hodin

Odkaz na připojení

 

Zdroj: NPI ČR