Didaktika mateřské školy

Vydáno: 3 minuty čtení

V pátek 31. května 2019 jsme slavnostně pokřtili naši velmi vydařenou novinku z knižní publikace.

Stalo se před týdnem: 5 autorek a 14 kapitol, to je unikátní publikace Didaktika mateřské školy. A protože 4 z 5 autorek jsou z Brna, křtilo se samozřejmě v moravské metropoli - krásné prostředí, příjemná společnost a samá chvála - od nás na adresu autorek, od autorek na práci redakce. Zpracovat do knižní podoby didaktiku MŠ je odvážný a novátorský počin, kterého se autorský tým pod vedením Zory Syslové zhostil s profesním nadšením, zodpovědně a s vědomím obrovského významu, které má předškolní vzdělávání pro život každého člověka. Prakticky laděná publikace postavená na vědeckých základech obsahuje množství příkladů z pedagogické praxe.

Přejeme mnoho spokojených čtenářů a šťastných dětí, které budou na roky strávené v „mateřince“ vzpomínat rády a s vděčností.

Autorský kolektivŘízení školy online

Zora Syslová, Radmila Burkovičová, Jana Kropáčková, Kateřina Šilhánová a Lucie Štěpánková

O čem je?

Publikace nabízí aplikaci vybraných témat obecné didaktiky v předškolním vzdělávání. Nesnaží se zahrnout čtenáře výčty teoretických definic, ale čtivou formou nabízí informace, jak efektivně vzdělávat s ohledem na specifika učení dětí předškolního věku. Za cíl si klade rozšířit profesní znalosti a kompetence učitelů mateřských škol a rozvinout jejich schopnost orientovat se v problematice cílů, obsahů a procesů učení. Zaměřuje se zejména na projektování vzdělávacích aktivit, jejich realizaci a reflexi. 

Z obsahu

 • Didaktika jako vědní obor
  • Nástin vývoje didaktiky
  • Vymezení didaktických kategorií
  • Konstruktivistické teorie v předškolním vzdělávání
 • Činitelé předškolního vzdělávání
  • Dítě jako subjekt předškolního vzdělávání
  • Učitel mateřské školy
 • Příprava na vzdělávání Řízení školy
  • Pedagogická diagnostika
  • Cíle předškolního vzdělávání
  • Obsah vzdělávání
  • Projektování v mateřské škole
 • Realizace vzdělávání a hodnocení jeho výsledků
  • Podmínky předškolního vzdělávání
  • Organizace předškolního vzdělávání
  • Metody předškolního vzdělávání
  • Hodnocení v předškolním vzdělávání
  • Komunikace a její vliv na vývoj dítěte v předškolním vzdělávání

Obsahuje příklady z praxe?

Ano! Teoretické poznatky jsou předkládány tak, aby byly použitelné pro praktické využití, a zpravidla jsou doplněny ilustrativními příklady z pedagogické praxe mateřských škol získanými prostřednictvím výzkumných šetření.

Kde ji lze zakoupit?

Publikaci naleznete v našem eshopu pod názvem Didaktika mateřské školy. Je brožovaná a má 252 stran. 

Můžete si ji objednat v několika variantách

Řízení školy online Řízení školy online
Řízení školy Řízení školy online