Děti žijí uměním: První ročník ZUŠ Open propojí téměř 350 základních uměleckých škol z celé republiky

Vydáno: 4 minuty čtení

Díky Nadačnímu fondu Magdaleny Kožené se 30. května příštího roku uskuteční nejrozsáhlejší kulturní akce v historii České republiky, která upozorní na význam uměleckého vzdělávání dětí. Do prvního ročníku celostátního happeningu ZUŠ Open se již nyní zapojilo 338 základních uměleckých škol z různých koutů Čech a Moravy. Akce se tedy aktivně zúčastní více než dvě třetiny ze všech 488 registrovaných základních uměleckých škol u nás. Na náměstích, v ulicích, kulturních domech, divadlech i v galeriích či v parcích proběhne oslava umění. Hlavními protagonisty oslav se stanou malí umělci, žáci i celé umělecké soubory škol.  ZUŠ Open si klade za cíl podpořit a vyzdvihnout umělecké vzdělávání u nás, které díky propracovanému systému výuky, dlouhodobé pedagogické tradici a široké dostupnosti nemá ve světě obdoby. 

Velmi si vážím toho, že se do prvního ročníku ZUŠ Open přihlásil tak velký počet škol a že o sobě školy chtějí dát vědět prostřednictvím našeho projektu. Jako absolventka ,lidušky‘ si dobře uvědomuji, jak zásadní jsou právě první léta hudebního vzdělávání. O tom, zda se dítě bude nebo nebude zajímat o umění, rozhodují nejen rodiče, ale často také právě učitelé v ZUŠkách,“ dodává k projektu světoznámá česká mezzosopranistka, zakladatelka a patronka pořádajícího nadačního fondu Magdalena Kožená. 

ZUŠ Open je připravován ve spolupráci s Asociací základních uměleckých škol. Podrobnosti jsou k dispozici na www.zusopen.cz.

ZUS OpenCelostátní happening základních uměleckých škol ZUŠ OPEN se uskuteční v úterý 30. května 2017 na 338 školách po celé České republice. Akce má za cíl posílit respekt, zviditelnit práci i aktivity škol a prezentovat celou šíři umění mimo jejich běžně užívané prostory. Veřejnost si bude moci vybrat z bohatého programu škol, ve kterém nebudou chybět koncerty, taneční vystoupení, muzikály, divadelní představení a výstavy.

 „Nesmírně příjemně mě překvapily positivní ohlasy na ZUŠ Open nejen ze strany škol a uměleckého světa ale i z jiných oblastí společenského života. Poděkování patří všem lidem, kteří se k nám připojují a projekt se rozhodli podpořit,“ doplňuje k projektu mezzosopranistka Magdalena Kožená. 

ZUŠ nabízí umělecké studium s bohatou tradicí dostupné finančně i místně po celé ČR dětem, které prokáží předpoklady ke studiu. Díky pestrosti oborů zde mohou děti podporovat svůj nejen hudební, ale i výtvarný či pohybový talent.  „Umělecké vzdělávání pomáhá dětem rozvíjet pro život velmi důležité vlastnosti a dovednosti: kreativitu, empatii, vnímání, estetiku, schopnosti prezentace, a také v dnešním světě opomíjenou trpělivost, vytrvalost a píli,“ říká členka správní rady nadačního fondu a prezidentka Asociace základních uměleckých škol Jindřiška Kudrlová. Kromě výuky tradičních uměleckých oborů ZUŠky objevují a pěstují v dětech potenciál vlastní osobní tvorby a citlivého uměleckého vnímání, který posléze mohou zúročit v mnoha oblastech svého života.

V České republice funguje 488 základních uměleckých škol, ve kterých studuje 247 tisíc žáků. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. V letech 1961–1990 nesly název lidové školy umění. „Lidušky“ a „zušky“ jsou natolik tradiční součástí naší kulturní identity, že jsou a byly chápány společností zcela samozřejmě. Přesto se čas od času zpochybňuje jejich význam.

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“ dodává k ZUŠ Open mezzosopranistka Magdalena Kožená.

Nadační fond Magdaleny Kožené

Mezzosopranistka Magdalena Kožená iniciovala podporu základních uměleckých škol jako světově jedinečného konceptu uměleckého vzdělávání založením nadačního fondu na začátku roku 2016. V únoru se za účasti pěvkyně uskutečnil první galakoncert, jehož výtěžek je určen na celostátní happening základních uměleckých škol ZUŠ Open, který proběhne 30. května 2017. Spolupatronem fondu je také generální ředitel České filharmonie David Mareček. Více podrobností o aktivitách fondu na www.nfkozena.cz.

ZUŠ Open je projektem Nadačního fondu Magdaleny Kožené

Partner

  • Svaz měst a obcí ČR

Generální mediální partneři

  • Česká televize a Český rozhlas

Záštitu projektu udělili

  • Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR
  • Doc. Jan Hančil, rektor Akademie Múzických umění v Praze
  • Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., rektor Janáčkovy akademie Múzických umění v Brně
  • Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR

www.zusopen.cz

Silvie Marková a Jitka Volková
SMART Communication s.r.o.
marketing, media & promotion

T: +420 272 657 121
M: +420 604 748 699, M: +420 602 608 505
E: markova@s-m-art.com, volkova@s-m-art.com

ZUS Open

Další aktuality