Děti se už vysvědčení tolik nebojí, řeší spíš vztahy nebo osobní témata a psychické obtíže

Vydáno: 3 minuty čtení

Dnes si většina školáků přinese domů pololetní vysvědčení. Statistiky Linky bezpečí potvrzují, že téma vysvědčení již není pro děti ani jejich rodiče takovým problémem, jako pro předcházející generace. Zatímco před čtyřmi lety představoval podíl telefonátů s tématem strachu z reakce rodičů 20% ze všech hovorů o škole, dnes je to o pět procent méně.

Linka bezpečí zaznamenala za minulý rok 159 481 dovolání. Děti nejvíce řešily vztahy (31%), osobní témata a psychické obtíže (24%) a problémy sexuálního zrání (20%).

“Děti, které se kvůli známkám na Linku bezpečí obrátí, mají často strach z toho, jak budou reagovat jejich rodiče. Tyto obavy bereme vždy vážně. Někdy pramení z předchozích špatných zkušeností, kdy se děti setkaly s křikem nebo přímo s tělesným trestem. Ať už jsou příčiny obav jakékoli, může dítě panikařit, a pak volit zkratkovitá řešení a přemýšlet nad útěkem” vysvětluje Lucie Bukovská, hlavní psycholožka Linky bezpečí, která varuje před neuváženými výroky typu: ” S trojkou se mi domů nevracej”.

Vztah dítěte k vysvědčení a ke známkám se odvíjí od způsobu výchovy v rodině a od toho, jakou váhu rodiče známkám přikládají.

V dnešní době využívají rodiče nespočet výchovných přístupů. Za důležité považuji to, jak rodiče umí reagovat na potřeby přiměřené věku svých dětí.  Ne vždy vědí, jak dětem vhodně nastavit výchovné hranice, adekvátním způsobem je vyžadovat, a to jak ve vztahu ke škole, tak doma,” říká Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky.

Téma “vysvědčení” řeší i Rodičovská linka. Rodiče se zde radí, jaký správný postup ke zlepšení známek využít. Všeobecně platí, že by rodiče měli dětem vytvořit plán přípravy na vyučování a být jim nápomocni při jeho plnění. Ten by měl být úměrný dispozicím dítěte, ne ambicím rodičů.

“Aby se dítě mohlo ve škole rozvíjet po všech stránkách, je důležité, aby rodiče a učitelé spolu efektivně spolupracovali. V případě, že dítě opakovaně selhává, je vhodné vyhledat psychologa, speciálního pedagoga, kteří disponují jednak diagnostickými nástroji vedoucí k odhalení specifických poruch učení, ale také metodami vedoucí k reedukaci, tj. utváření nových návyků. Vhodnou formou může být i pravidelné doučování“, dodává Kateřina Schmidová.

Linka bezpečí je svým záběrem linkou pro jakékoliv trápení a funguje nonstop celý rok. Problémy školy nebo vysvědčení jsou jen jedním z mnoha dalších problémů, se kterými se na nás může dítě obrátit.

 

Zdroj: Tisková zpráva Linky bezpečí 31.1.2019