Děti jsou v kyberprostoru jako doma.

Vydáno: 4 minuty čtení

Rizika však neznají a jsou nejohroženější skupinou.

Více než polovina 13letých českých dětí má svůj profil na některé ze sociálních sítí, třetina dětí v tomto věku běžně využívá on-line nakupování. Svými dovednostmi v kyberprostoru předčí rodiče, chybějí jim však potřebné zkušenosti a jsou v prostředí internetu vůbec nejohroženější skupinou. Podstatná je proto prevence rizikového chování v on-line světě a spolupráce mezi školami, rodiči i dalšími institucemi. Na vzdělávání v této oblasti se zaměří program ČSOB ve spolupráci s Policií ČR, který pomůže školám ve výuce i v prevenci aktuálních rizik na internetu.

Podle aktuálních statistik Policie ČR je kriminalita v digitálním prostředí jako jediná oblast trestné činnosti na strmém vzestupu. Jedná se jak o jednoduché internetové podvody, tak komplikovanější zločiny. „Alarmující je, že třetinu všech kyberzločinů tvoří tzv. mravnostní kriminalita, která je často zaměřená právě na děti. Je proto potřeba výrazně posílit prevenci a vzdělávání dětí, aby dokázaly rizika v digitálním prostředí poznat,“ říká první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. To potvrzují i zkušenosti samotných dětí. Nejvíce – 27 % z nich – zažilo verbální agresi (ponižování, urážení, zesměšňování), 13 % útok na online účet a 12 % šíření ponižujících fotografií.

Tématu prevence a vzdělávání v digitální bezpečnosti se věnovala dnešní odborná konference Bezpečně on-line, kterou v olomouckém science centru Pevnost poznání uspořádala ČSOB společně s Policií ČR a Univerzitou Palackého v Olomouci. Akce, která se konala pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se zúčastnily desítky učitelů, ředitelů škol, bankovních a policejních expertů a dalších zástupců odborné veřejnosti.

„Jako banka, která postupně přesouvá své služby do on-line prostředí, známe všechny výhody, ale i nástrahy digitálního světa. Bezpečnost financí a dat je pro nás naprostou prioritou, na tom je však nutná spolupráce všech stran – tedy i klientů a veřejnosti vůbec. Proto se již několik let věnujeme intenzivně zvyšování finanční gramotnosti a nyní i digitální bezpečnosti, kterou jsme zařadili do osnov našeho programu Finanční vzdělávání ČSOB pro školy,“ říká Petr Hutla, člen představenstva ČSOB.

 

ČSOB již třetím rokem realizuje program finančního vzdělávání pro školy, který už absolvovalo přes 25 tisíc žáků. „V průběhu návštěv na školách po celé republice jsme zjistili, že učitelé mají velký zájem i o téma digitální bezpečnosti, ale často jim chybějí potřebné, zejména aktuální informace o hrozbách a rizicích v digitálním prostoru. Proto jsme se rozhodli náš program rozšířit o digitální bezpečnost a předat učitelům naše zkušenosti z této oblasti“, říká Jitka Hajičová, garantka programu ČSOB Finanční vzdělávání pro školy.

Význam vzdělávání v digitální bezpečnosti ve škole potvrzuje i Petr Naske, expert Národního ústavu vzdělávání pro digitalizaci. „Učitelé používají technologie mnohem méně, než děti – a platí to i pro samotnou výuku. Je potřeba přenášet do škol aktuální informace a ukazovat rizika v kyberprostoru na konkrétních praktických příkladech,“ zdůrazňuje Petr Naske.

ČSOB proto navázala spolupráci s Policií ČR a společně připravují vzdělávací program pro školy, který budou zajišťovat ambasadoři finančního vzdělávání ČSOB a policejní preventisté. „Digitální prostředí je dnes přirozenou součástí našich životů a my chceme, aby se v něm děti cítily stejně jistě a bezpečně, jako ve fyzickém světě. Proto spolupracujeme s Policií ČR, projektem E-bezpečí nebo Linkou bezpečí tak, abychom pomáhali co nejvíce efektivně,“ uzavírá Petr Hutla.

 Řízení školy

Zdroj dat: průzkum průzkumu České děti v kybersvětě (realizovaný na unikátně rozsáhlém vzorku 25 tisíc dětí ve věku 7 až 17 let v rámci projektu E-Bezpečí zaměřeného na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu); Tisková zpráva ze dne 18. září 2019