Desatero pro efektivní distanční výuku v době karantény

Vydáno: 2 minuty čtení

Od nástupu pandemie covid-19 Česká školní inspekce sledovala a vyhodnocovala realizaci distančního vzdělávání a nabízela pro jeho udržitelnost a efektivitu konkrétní doporučení. V letošním školním roce Česká školní inspekce sleduje a hodnotí dopady pandemie na přípravu a organizaci vzdělávání, na práci učitelů i na samotné vzdělávání žáků přímo ve školách. I když je vzdělávání realizováno prezenčně, dochází ke stanovování karantén tříd i celých škol.

Protože lze předpokládat, že se karanténa bude postupně dotýkat mnoha tříd a škol, připravila Česká školní inspekce na základě zkušeností, které školy v průběhu realizace distanční výuky získaly a které Česká školní inspekce utřídila a zobecnila, jednoduchý přehled, který může školám pomoci stanovit priority pro úspěšné zvládnutí distanční výuky v průběhu karantény.

 

Porovnejte si svoji situaci s optimálním stavem a prioritně se věnujte těm oblastem, které nemáte dostatečně nastaveny.

Ke stažení

  1. Při realizaci distanční výuky klademe ještě větší důraz na řídící a koordinační roli vedení školy.
  2. Při distanční výuce posilujeme roli týmu pedagogů a jejich vzájemnou podporu i koordinaci, včetně důrazu na zásadní roli třídních učitelů.
  3. Pro výuku je k dispozici jednoduchá evidence plánovaného rozložení vzdělávacího obsahu, která je sdílena s vedením školy a optimálně i s dalšími učiteli v pedagogickému sboru.
  4. Škola využívá jednotnou komunikační platformu, se kterou umí všichni uživatelé zacházet.
  5. Pro případ přechodu na distanční výuku je škola připravena vydat a sdílet jasný rozvrh synchronní a asynchronní distanční výuky.
  6. Při distanční výuce jsou učitelé pro své žáky vidět a slyšet.
  7. Učitelé vyžadují, aby žáci byli při distanční výuce aktivní, přinejmenším aby byli pro ostatní vidět a slyšet.
  8. Jako součást synchronní výuky zařazují učitelé, s využitím zvolené komunikační platformy, také skupinovou práci žáků.
  9. Škola vydává jasná a prakticky uplatnitelná kritéria pro hodnocení distanční výuky, která srozumitelně komunikuje mezi učiteli navzájem, se žáky i jejich rodiči.
  10. Škola důsledně a intenzivně komunikuje s rodiči žáků.

 Zdroj: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Desatero-pro-efektivni-distancni-vyuku-v-dobe-kara