Dějepisná olympiáda má dlouhou tradici.

Vydáno: 1 minuta čtení

Jakou proměnou prochází?

Učitelský měsíčníkKvětnové vydání časopisu Učitelský měsíčník vám proměny dějepisné olympiády přiblíží v rozhovoru s tajemníkem soutěže Mgr. Jindřichem Koldou, Ph.D., vedoucím katedry pomocných věd historických a archivnictví na FF Univerzity Hradec Králové, recenzentkou soutěžních úkolů doc. Mgr. Radmilu Prchal Pavlíčkovou, Ph.D., a předsedkyní ústřední komise Mgr. MgA. Ivou Vachkovou, Ph.D.aby proměnu dějepisné olympiády přiblížili.

Učitelský měsíčník je unikátní časopis pro učitele, který se snaží svým čtenářům přinášet inspiraci do výuky, informovat o nových projektech i relevantní legislativě a nabízí praktické rady při řešení situací, s nimiž se učitelé ve škole setkávají. Na jeho obsahu se podílí špičkoví odborníci, kteří se orientují v moderních pedagogických trendech, právní problematice, didaktice a záleží jim na kvalitním vzdělávání, které připraví žáky pro svět v 21. století. Zakoupit předplatné

 

Zdroj: https://www.rizeniskoly.cz/casopisy/ucitelsky-mesicnik/nova-dejepisna-olympiada-mezi-dovednostmi-a-faktografii.m-10585.html