„Dávej kyber“ pro učitele

Vydáno: 3 minuty čtení

on-line kurz základů kybernetické bezpečnosti, který je připra­vený na míru školnímu prostředí - témata pro učitele a pro třídu formou návodných příběhů doplněných o tipy a doporučení

Kurz slouží jako otevřený informační zdroj a funguje jako nástroj pro zvyšování povědomí v daných oblastech. Nelze ho využít pro dokladovatelné a certifikované proškolení pedagogického sboru.

Zásady chování v online světě a návody primárně pro pedagogické pracovníky. 

  • Témata zaměřená na učitele: silná přístupová hesla, bezpečné školní účty, bezpečná online výuka, aktualizace softwaru, kybernetická kriminalita, kybernetické útoky, digitální identita učitele, učitel jako oběť kyberšikany.
  • Témata zaměřená na třídu: sociální sítě a věková hranice, nebezpečné výzvy, kyberšikana ve třídě, kybergrooming a predátoři, online sexuální chování, nenávist a online agrese, digitální pohoda žáků.
  • Spuštěno 1.2. 2022.

Natáčí Vás žáci v hodině? Dochází u Vás k narušování on-line výuky? Máte obavu, abyste se kvůli digitálním nástrojům ve výuce nedostali do potíží? Všimli jste si něčeho netypického ve třídním kolektivu, co může souviset s internetem? Pak jste tu správně, tento on-line kurz Vám může pomoci.

On-line kurz „Dávej kyber“ pro učitele je primárně určen pedagogickým pracovníkům, může být ale přínosný také pro ostatní zaměstnance škol, tedy nepedagogické pracovníky. Kurz si klade za cíl zvýšit osobní zodpovědnost uživatelů digitálních technologií a internetu a je kontextuálně zasazený do školního prostředí, do on-line výuky a digitálního života žáků. On-line kurz se soustředí na hlavní problémy spojené s kyber­prostorem, se kterými se učitelé ve školách setkávají. Seznámí Vás s nežádoucími jevy, které se ve výuce nebo třídním kolektivu objevují a poradí Vám, jak jim předcházet nebo jak je řešit. Obsah se tedy zaměřuje na přímou pedagogickou praxi a obsahuje příběhy a doporučení, která probíraná témata spojují se školní realitou.

Témata zaměřená na učitele

Témata zaměřená na třídu

Zdroj: https://osveta.nukib.cz/mod/page/view.php?id=1938#privitani