Darujeme kroužky dětem

Vydáno: 2 minuty čtení

Mnoho rodin se musí uskromňovat tam, kde to dosud nebylo potřeba, a musí také začít omezovat úplně nebo částečně volnočasové aktivity svých dětí.

Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s nadací Eduzměna jim může pomoct díky novému projektu Darujeme kroužky dětem. Projekt pomáhá rodinám s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. Rodiče mohou získat příspěvek až 2 000 Kč na pololetí na každé dítě a následně určit, které organizaci bude příspěvek převeden.

Podporujeme rodiny v ČR, které jsou v tíživé finanční situaci a pobírají přídavek na dítě, nově pak i příspěvek na péči, odměnu pěstouna, nebo příspěvek při pěstounské péči.

Podporujeme i rodiny ukrajinských uprchlíků v tíživé finanční situaci pobývající v ČR na základě víza strpění či víza dočasné ochrany.

Spustili jsme výzvu na druhé pololetí školního roku. Od 5. 1. 2023 můžou rodiče žádat 2 000 Kč na sportovní, výtvarné, hudební, turistické, technické aktivity apod.

Příspěvek lze využít u všech poskytovatelů pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Podporu 2 000 korun je možné použít nejen na členský či oddílový příspěvek, ale také na účastnické poplatky např. na soustředění, víkendovou akci, či na nákup potřebného vybavení pro dítě.

Pro více informací a podporu: http://darujemekrouzky.cz/

Tuto pomoc může ČRDM poskytnout díky podpoře a štědrosti Nadace Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace Albatros, SAZKA, Eduzměna.