Další úpravy maturitních zkoušek

Vydáno: 4 minuty čtení

Na základě dodatku k opatření obecné povahy ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 byly doplněny nové úpravy, které se vztahují na žáky zdravotnických a sociálních oborů vzdělání, kteří odpracovali nejméně 160 hodin dobrovolně či v rámci uložené pracovní povinnosti podle krizového zákona. Nově se umožňuje uznání úspěšného vykonání povinných didaktických testů dle průměrné známky z vybraných vysvědčení i žákům ostatních forem vzdělávání (nejen denního) a také všem žákům, kteří ve zdravotnických a sociálních zařízeních vykonávali praktické vyučování. 

Oproti úpravám, které představilo ministerstvo školství v lednu, došlo k následujícím změnám:

  • posun termínů didaktických testů na 24., 25. a 26. května 2021
  • mimořádný termín pro ty, kteří se nebudou moci účastnit řádného termínu z důvodu karantény či onemocnění covid-19, se bude konat 7., 8. a 9. července 2021
  • úřední uznání didaktických testů u žáků zdravotních a sociálních oborů, kteří mají pracovní povinnost nebo vypomáhají dobrovolně a odpracovali minimálně 160 hodin
  • pro všechny žáky pak dobrovolná ústní zkouška z českého a cizího jazyka

  • NOVĚ: ke 14. dubnu 2021 se úřední uznání didaktických testů u žáků zdravotních a sociálních oborů, kteří mají pracovní povinnost nebo vypomáhají dobrovolně a odpracovali minimálně 160 hodin, rozšiřuje i na žáky ostatních forem studia a na ty žáky (všech forem studia), kteří tento čas odpracovali v rámci praktického vyučování. Dodatek k opatření i metodika jsou k dispozici ZDE.

První úpravy maturitních zkoušek představil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskovém brífinku už 10. března. „Debata o maturitách probíhala kontinuálně, a to s učiteli, řediteli i školskými asociacemi. Snažili jsme se najít ten správný balanc maturitní zkoušky jako zkoušky certifikační, a to v návaznosti na vývoj epidemické situace. Zároveň jde o reakci na znovuzavedení pracovní povinnosti středoškoláků ze zdravotnických a sociálních oborů, které musel stát využít k posílení kapacit ve zdravotnictví v této velmi složité době. Patří jim za to obrovský dík,“ řekl ministr školství Robert Plaga.

„Tímto vytváříme spolu s posunem termínu, kdy je možné dohnat praktickou výuku, dostatečný prostor, aby maturanti odcházeli ze střední školy vybaveni nejen certifikovaným minimem didaktických testů, ale také osvědčením odborné způsobilosti z příslušného oboru,“ vysvětluje ministr Robert Plaga. „I když se situace vyvíjí, není vhodné nechávat studenty v nejistotě,“ doplnil ministr školství s tím, že legislativní úpravy pro úřední maturity, o kterých se vedly v posledních dnech debaty, by trvaly extrémně dlouho, což by u maturantů způsobilo ještě větší pocit nejistoty.

Stále platí také další úpravy, které byly představeny již v lednu, a totiž že u didaktických testů bude navýšen čas na jejich vypracování o 10 minut u českého a cizího jazyka a o 15 minut u matematiky. Konkrétně tak budou mít žáci na vypracování DT z ČJ 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut. U výběrové zkoušky Matematika rozšiřující zůstává čas nezměněn. Didaktický test tvoří minimum garantované státem a je možné se na něj připravit distančně, a to například pomocí vzorových testů na webu CERMATu či v aplikaci České školní inspekce, kde si mohou žáci didaktické testy procvičovat. V nejbližších dnech bude představena také další podpora ze strany Národního pedagogického institutu ČR. V rámci profilové části maturity byly také zrušeny písemné (slohové) práce.

Dále platí, že v profilové školní části zkoušky bude ředitelům škol umožněno, aby upravili formu zkoušek, včetně praktických, s přihlédnutím k situaci na konkrétní škole či v konkrétních oborech s prodloužením termínu na praktickou zkoušku až do 27. srpna.

U závěrečných zkoušek na středních školách platí to, co bylo představeno v lednu, a totiž, že termín jejich realizace je prodloužen do konce srpna 2021. Ke stejnému posunu termínů dochází i u absolutorií na vyšších odborných školách a konzervatořích.

Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, ty se nově budou konat v termínech od 3. května 2021.


Detailní přehled naleznete na webu EDU.CZ.

Zdroj: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-dalsi-upravy-maturitnich-zkousek