Další číslo SRPáckého newsletteru je tady!

Vydáno: 2 minuty čtení

Nové vydání newsletteru projektu Strategického řízení a plánování ve školách a územích (SRP), který díky podpoře z OP VVV běží už druhým rokem, je na světě. Autoři v letošním druhém čísle věnovali prostor výsledkům analytických zpráv rozvoje škol, novinkám v rámci aktivity Individuální pomoc i užitečným informacím o pátém odborném panelu. V newsletteru nechybí rozhovor, který osloví všechny, kdo využívají podporu z výzvy Šablony II.

Jedním z velkých úkolů projektu SRP je intenzivní spolupráce s vybranými školami na zefektivnění strategického managementu. Úvodní text newsletteru představuje výsledky analýz evaluačního týmu projektu, které zachycují stav podporovaných škol před vstupem do projektu. Pozitivním zjištěním je, že naprostá většina dotázaných škol uvedla, že má jasně definovanou vizi. A pokud tomu tak není, tak ji alespoň hledá nebo připravuje.

Další setkání odborného panelu Spolupráce, v jehož rámci se sešli ředitelé vybraných škol, zástupci ministerstva školství, Národního institutu pro další vzdělávání či Agentury pro sociální začleňování, přibližuje čtenářům odborný garant panelu Václav Trojan. Na pátém takovém setkání se zapojení odborníci věnovali pedagogickému leadershipu, který v předcházející době artikulovali jako klíčovou oblast.

Další text osmého SRPáckého newsletteru se věnuje školení, které v oblasti benchlearningu absolvoval rozrůstající se tým konzultantů rozvoje škol. Odborníci z Vysoké školy Báňské v Ostravě, David Vykydal a Jaroslav Nenadál, velmi podrobně představili tento systém sdílení zkušeností a dobré praxe také členům projektového týmu a prostřednictvím živě přenášeného webináře odborným pracovníkům krajských center podpory.

Pro účely rozhovoru oslovili autoři newsletteru tentokrát Petru Počtovou, která poskytuje metodickou pomoc v rámci šablon. Odbornice v rozhovoru hovoří nejen o celkovém přínosu aktuální výzvy Šablony II, ale také možnostech souvisejících s neinvestiční technologickou modernizací škol.

Nový projekt Systém profesní podpory učitelů a ředitelů, který vznikl pod křídly NIDV, představuje čtenářům v neposlední řadě manažerka aktivity Veřejnost Lenka Hanušová. Projekt SYPO má za cíl podpořit především aktivní pedagogy a ředitele, vytvořit profesní platformy a třeba také systematicky odporovat začínající pedagogy.

Bc. Jolana Čuprová, marketingová specialistka projektu SRP

Řízení školy online

Zdroj: Aktuality NIDV