CZVV – zahájení státní maturitní zkoušky

Vydáno: 4 minuty čtení

11.4. 2017 byla zahájena společná část maturitní zkoušky písemnými pracemi z českého jazyka a literatury. Zkouška byla zahájena podle jednotného zkušebního schématu ve 12:00 hodin. Zkoušky se konaly v 6 470 učebnách. Po jejich ukončení čekalo na školní maturitní komisaře skenování 6 470 digitalizačních dávek (sad záznamových archů z učeben).

Proces skenování se neobešel zcela bez problémů.

Zdroj

CZVV – zahájení státní maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky 2017

V úterý 11. dubna 2017 byla zahájena společná část maturitní zkoušky písemnými pracemi z českého jazyka a literatury. Zkouška byla zahájena podle jednotného zkušebního schématu ve 12:00 hodin. Zkoušky se konaly v 6 470 učebnách. Po jejich ukončení čekalo na školní maturitní komisaře skenování 6 470 digitalizačních dávek (sad záznamových archů z učeben).

Proces skenování se bohužel neobešel bez problémů. Ve snaze docílit co nejlepší čitelnosti naskenovaných písemných prací, upravil dodavatel služby digitalizační program. Při jeho úpravě došlo k chybě, kterou se nepodařilo ani při důkladném testování odhalit.

Extrémní snaha programátorů vyřešit tento problém co nejrychleji vedla ve stresu ke zřetězení několika dalších drobných chyb, které však vždy ovlivnily proces skenování velké skupiny skenujících. I přes tento problém se podařilo, ve spolupráci s komisaři a řediteli škol, v průběhu čtyř hodin po konání písemné práce naskenovat více než 5,5 tis. digitalizačních dávek, tedy téměř 90 %. Zbylý počet dávek písemných prací, cca 700, byl digitalizován a odesílán k centrálnímu zpracování během dnešního dne.

Je nám velmi líto, že digitalizace výrazně zatížila jak komisaře, tak i pracovníky škol. Navíc v některých chvílích došlo i k přetížení telefonní linky helpdesku a komisaři či ředitelé se nemohli na infolinku dovolat. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) tedy odeslalo ředitelům škol i maturitním komisařům ještě během včerejšího dne omluvu s vysvětlením. Dodavatel softwaru (SW) odstranil do rána identifikované chyby a dnešní skenování záznamových archů probíhá standardně. CZVV požádalo dodavatele SW o vytvoření nové služby umožňující v krizových situacích rychlejší a přímou komunikaci prostřednictvím datových digitalizačních terminálů.

Originály písemných prací jsou jako vždy ukládány ve školách. Písemné práce, které nebyly během včerejšího dne digitalizovány, byly bezpečně uloženy řediteli příslušných škol. Administrativní a organizační procesy vlastní zkoušky a předání záznamových archů řediteli škol proběhly řádně. Na vlastní hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury nemá technický problém digitalizace žádný vliv. Všechny zkušenosti z průběhu skenování budou zahrnuty do návrhu úprav procesů budoucích zkoušek.

Dnes 12. dubna 2017 byly zahájeny jednotné přijímací zkoušky formou písemného testu z matematiky a pokračovaly písemným testem z českého jazyka a literatury pro uchazeče o čtyřleté obory. Skenování dávek z učeben bylo zahájeno ihned po ukončení každé zkoušky. Test z matematiky byl zadáván v 5 272 a test z českého jazyka v 5 270 učebnách. Na pracovníky škol tedy čekalo skenování stejného počtu digitalizačních dávek. K 15:30 hod. již bylo naskenováno 5 239 dávek záznamových archů z matematiky (tedy 97,3 % všech) a 5 214 dávek sad záznamových archů z českého jazyka (tedy 98,9 % všech).

Průběh skenování záznamových archů jednotné přijímací zkoušky ukazuje, že se problémy identifikované v úterý 11. dubna podařilo zdárně eliminovat. CZVV věří, že digitalizace i zkoušky budou v následujících dnech jednotných příjímacích zkoušek (po Velikonocích) probíhat standardně jako dnes.

Zdroj