CŽV - Kariérové poradenství

Vydáno: 1 minuta čtení

Studium je určeno odborníkům a odbornicím z oblastí pedagogiky, psychologie, sociální práce a příbuzných oborů, kteří realizují nebo chtějí realizovat aktivity kariérového poradenství ve školním prostředí nebo v oblasti celoživotního vzdělávání.

Program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností spojených s aplikací pedagogiky a psychologie do kariérového poradenství a kariérového vzdělávání a je veden odborníky a odbornicemi z Centra kompetencí oceněnými Národní cenou kariérového poradenství. Smyslem programu je významně inovovat koncepci kariérového poradenství i kariérové vzdělávání v souladu s aktuálními mezinárodními trendy, a tedy uvést tento systém do praxe v českých podmínkách.

Více informací se dozvíte ZDE.

Zdroj: https://fhs.cuni.cz/FHS-2894.html