Čtu a stávám se čtenářem 2022

Vydáno: 2 minuty čtení

Tradiční konference Počáteční čtení – čtu a stávám se čtenářem – cesty propojení výzkumu a praxe (2022) navazuje na konference konané v letech 2014, 2016, 2018 a která se vzhledem ke covidovým opatřením neuskutečnila v plánovaném roce 2020. 

Jsme rádi, že můžeme ohlásit termín konference – ta letošní se uskuteční dne 21. 9. 2022, v hlavní budově Pedagogické fakulty UK, M. Rettigové, Praha 4. 

Je možné přihlásit se k aktivní i pasivní účasti, informace jsou na webových stránkách https://pages.pedf.cuni.cz/konference-ctu/ (zde také dohledáte minulé konference).

Dopolední program bude věnován zvaným referátům, odpoledne se uskuteční setkání v sekcích, podle ohlášených příspěvků a témat konference. Bude organizována také posterová sekce, která je vhodná např. pro studenty. 

Zveme všechny, kterých se téma rozvoje gramotnostních dovedností u dětí dotýká, jak pracovníky vysokých škol, tak učitele ze základních, středních i speciálních škol i pracovníky školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení, neziskových organizací, knihoven a další zájemce. 

Termíny: 

  • Přihlášení k aktivní účasti na konferenci do 8.7.2022
  • Zaslání abstraktů včetně posterové sekce do 8.7.2022
  • Potvrzení o přijetí příspěvku do 31.7.2022
  • Program konference bude zveřejněn 26.8.2022
  • Přihlášení k pasivní účasti na konferenci do 11.9.2022

Jako v minulých letech bude možné publikovat příspěvky z konference v našem časopisu Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, viz https://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/

 

Zdroj: pedf.cuni.cz