ČŠI zjišťovala stav digitálních technologií ve školách

Vydáno: 2 minuty čtení

Česká školní inspekce vydává tematickou zprávu k využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na některé závěry a doporučení této tematické zprávy reaguje.

Většina zjištění a doporučení ČŠI v této zprávě (zveřejněno ZDE) navazují na jednotlivé oblasti Strategie digitálního vzdělávání (více ZDE).

Česká školní inspekce kromě jiného doporučuje zvážit vytvoření státního informačního systému (IS) pro administraci školních agend zahrnujícího funkce stávajících produktů. K tomu se vyjadřuje náměstek ministra Jaroslav Fidrmuc: „Pracovní skupina Strategie digitálního vzdělávání toto řešení nedoporučuje. Stávající informační systémy, které jsou nabízeny komerčními subjekty, zahrnují i produkty, které se netýkají sběru statistických dat, ale např. formy platformy pro komunikaci s rodiči, komunikaci s žáky, tvorbu rozvrhů atd. Tyto systémy jsou dynamicky rozvíjeny a poskytovatelé neustále produkty inovují a vytvářejí další nové moduly. Vytvořením ‚centrálního IS‘   by MŠMT nebylo schopno dostát všem možnostem, které nabídka jednotlivých poskytovatelů přináší. Centrální IS jsou navíc málo pružné na inovaci.“

Jako řešení vidí MŠMT vybudování Rezortního informačního systému, který bude mít jasně stanovená rozhraní pro komunikaci se školními informačními systémy. Tento krok ve své zprávě ČŠI také podporuje.

MŠMT souhlasí se zjištěním tematické zprávy, že oblast ICT je silně podfinancovaná, vybavení škol, jejich připojení k síti či webové stránky jsou v mnoha případech nevyhovující. „Tuto skutečnost můžeme v budoucnu řešit například pomocí Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání či prostřednictvím reformy financování regionálního školství,“ uzavírá náměstek Jaroslav Fidrmuc.

Zdroj