ČŠI provedla první návštěvy zařízení pro institucionální výchovu

Vydáno: 3 minuty čtení

V období od června 2016 do ledna 2017 provede Česká školní inspekce inspekční činnost ve všech zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Půjde celkem o 58 zařízení, další 4 zařízení zřizovaná jinými subjekty navštíví inspekce následně.

Dohodli se na tom ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Inspekční činnost byla zahájena 14. června, v průběhu tohoto měsíce prochází inspekcí prvních 5 zařízení. Další přijdou na řadu v září.

Smyslem těchto inspekčních návštěv je získat aktuální a objektivní přehled o situaci v daných zařízeních, zejména s ohledem na realizaci výchovného, vzdělávacího a socializačního procesu a dodržování pravidel, které výkon institucionální výchovy upravují.

„Česká školní inspekce bude mít ve svých týmech také pracovníky ministerstva školství a externí odborníky, kteří se této problematice dlouhodobě profesně věnují. Chceme mít jasnou a relevantní informaci o tom, jak to v těchto zařízeních ve všech směrech vypadá,“ sdělila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, která v rámci podpory fungování těchto zařízení zavedla také pravidelné porady s jejich řediteli a vyvolala mezirezortní jednání s ministryní práce a sociálních věcí s cílem koordinovaného postupu při zajišťování výkonu ústavní nebo ochranné výchovy v České republice.

Česká školní inspekce bude v rámci inspekční činnosti hodnotit mimo jiné také naplňování standardů kvality výchovné péče, které ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová schválila v únoru tohoto roku a které jednoznačně vymezují činnosti zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy zejména v oblasti výchovně-vzdělávacího procesu. Takový dokument dosud v rezortu chyběl a může být velmi dobrou pomůckou zejména pro samotná zařízení.

„Zaměříme se také na metodickou podporu těchto zařízení, budeme diskutovat s jejich řediteli, pedagogy i vychovateli a kromě vlastních výsledků inspekční činnosti přineseme také konkrétní náměty a doporučení, jejichž realizace by podpořila práci těchto zařízení a jejich zaměstnancům vytvořila adekvátní komfort pro jejich nesmírně náročnou a záslužnou práci,“ doplnil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i Česká školní inspekce budou o průběhu i výsledcích inspekční činnosti v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy průběžně informovat veřejnost. Výstupem na úrovni jednotlivých zařízení budou inspekční zprávy, souhrnné informace pak poskytne tematická zpráva, kterou Česká školní inspekce zpracuje a zveřejní po ukončení inspekčních návštěv.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/csi-provedla-prvni-navstevy-zarizeni-pro-institucionalni