ČŠI: dotazování k distanční výuce

Vydáno: 2 minuty čtení

Převzato z facebookové skupiny Učitelé+

Cílem telefonických rozhovorů s řediteli škol je zjistit, co školy v současné době nejvíce trápí, jakou pomoc či podporu potřebují, co a jak v rámci distančního vzdělávání dělají, s čím pracují, poskytovat jim konkrétní inspiraci k využití apod.

Vyjádření pana náměstka ČŠI Ondřeje Andryse: "Nikdo nic nezpracovává, nikdo nic nikam nevypisuje, nejde o žádné dotazníky nebo výkazy, nikdo nic nekontroluje, jsou to řízené telefonické rozhovory, prostě přátelské povídání po telefonu. Nejprve je úvodní telefonát, kde se vysvětlí, o co jde, a domluví se konkrétní termín rozhovoru. Potom jde řediteli školy mail s rámcovými tématy, o nichž se budeme bavit, aby měl kotvu a mohl si to případně promyslet. A pak je ten rozhovor.

Samozřejmě je možné (a víme už o několika takových případech), že na základě toho úvodního rozhovoru zadá ředitel školy svým učitelům, aby mu něco připravili, možná třeba někdo chce po učitelích nějaké podrobné podklady apod. Ale to nechceme my, to už je případně aktivita vedení školy. Nám nikdo nic nevyplňuje, nic nikam neposílá, půjde jen o telefonický rozhovor."

Dotazy jsou:

  • Jak se daří komunikace s učiteli, žáky a jejich rodiči?
  • Jaká je ve škole digitální podpora distanční výuky?
  • Jak se inspirujete v metodách distančního vzdělávání?
  • Jak spolupracují učitelé při distančním vzdělávání?
  • Jak se daří zapojovat žáky do distančního vzdělávání?
  • Jak využívají učitelé digitální techniku?
  • Jaké formy podpory digitální techniky distančního vzdělávání využíváte?
  • Jak se daří komunikace učitelů se žáky? (např. jaké aplikace/platformy většinou využívají apod.)
  • Jak organizují učitelé obsah distančního vzdělávání? (např. jaké on-line zdroje většinou využívají apod.)
  • Jak učitelé hodnotí výkony žáků při distančním vzdělávání?

Zdroj: Převzato z facebookové skupiny Učitelé+ ze dne 2. 4. 2020