Co přináší novela zákona o pedagogických pracovnících?

Vydáno: 1 minuta čtení

To nejdůležitější najdete shrnuto v přehledu níže, detailní popis mají školy ve svých datových schránkách.

Od 1. 9. 2023

 • Možnost uznání předpokladu odborné kvalifikace učitele 2. st. ZŠ a SŠ až na 3 roky
 • Přísnější kvalifikační předpoklady pro nové asistenty pedagoga
 • Prodloužení lhůty k absolvování studia pro ředitele na 3 roky
 • Školský logoped jako nová kategorie pedagogického pracovníka
 • Změna nejvyšší přípustné délky řetězení smluv u pracovního poměru na dobu určitou ze 3 na 9 let

Od 1. 1. 2024

 • zakotvení dvouletého adaptačního období začínajících učitelů
 • zavedení nové pozice provázejícího učitele (pro praxe studentů učitelství)
 • zrušení akreditace průběžného DVPP
 • zrušení práva PP na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení
 • nový právní rámec velikosti rozpočtu školství na platy učitelů
 • přechod stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a zájmové vzdělávání v družině a klubu na zřizovatele

Na dotazy k novele můžete využít mail: novelazopp@msmt.cz