Co mění lex voucher pro školní zájezdy?

Vydáno: 2 minuty čtení

V naší koronaradě 7 jsme se věnovali rušení školních zájezdů a popsali nelehkou situaci škol i cestovních kanceláří. S ohledem na trvání krize se cestovní kanceláře ocitly v situaci, kdy nemají hotovost na vracení plateb svým zákazníkům. Peníze, které obdržely od zákazníků, a tedy i škol či jejich žáků, již zpravidla zaplatily svým dopravcům či ubytovatelům. Cestovní kanceláře však mají v některých případech povinnost vrátit veškeré platby do čtrnácti dnů. Aby se pomohlo cestovkám, a současně se stanovila pravidla pro komunikaci se zákazníky, byl přijat zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu.

Tento zákon nazývaný též lex voucher má pomoci cestovním kancelářím udržet cash flow a oddálit povinnost vracet finanční prostředky zákazníkům.

Z praxe víme, že cestovní kanceláře teď nabízejí školám, které nakoupily školy v přírodě, sportovní kurzy nebo poznávací zájezdy změny termínů na příští školní rok, převod zaplacené ceny na voucher nebo kredity s různou dobou platnosti, nebo požadují zaplacení stornopoplatku. Vše uvedené může být v návaznosti na konkrétní situaci naprosto legální. Co na tom mění lex voucher?

Lex voucher upravuje dvě situace. První situací je, kdy cestovní kancelář musí zákazníkovi vrátit veškeré zaplacené peníze zákazníkovi, a druhou situací je, když zájezd ruší zákazník cestovní kancelář má právo účtovat klasické stornopoplatky. V první situaci může cestovní kancelář škole namísto vydání peněz dát voucher/poukaz na další služby. Tento voucher je pak platný až do srpna 2021 a teprve, když jej škola nevyužije, vrátí jí cestovní kancelář zaplacené prostředky. Běžný zákazník musí voucher akceptovat. Školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku však podle zákona patří spolu např. se seniory a těhotnými ženami mezi tzv. zvláště citlivé osoby, které mohou poukaz odmítnout a trvat na vrácení peněz. Pokud si však učitel zaplatil dovolenou na letní prázdniny, bude v o poznání složitější situaci a voucher zpravidla nebude moci odmítnout.

Druhá situace podle Lex Voucher, která může mít praktický dopad především pro školy, které již zaplatily cestovním kancelářím stornopoplatky, je takzvaný stornopoukaz, o kterém jsme psali již v koronaradě č. 24.

Rozhodovací schopnosti škol jsou zajisté omezovány tlakem rodičů a výukovými plány, navíc se potýkají se zcela novou a právně složitou situací. Proto skytujeme pomoc nejen cestovním kancelářím, ale právě školám, aby měly ke svým rozhodnutím ohledně zakoupených zájezdů ty správné informace.

Zdroj: AK Holubová, s. r. o.