Člověk v tísni vyhlásil sbírku SOS Česko

Vydáno: 9 minut čtení

V reakci na ekonomické dopady vyvolané pandemií koronaviru vyhlásil Člověk v tísni sbírku SOS Česko. Je určena na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel, které se ocitají v těžké životní situaci: živnostníkům, samoživitelkám, sociálně slabým, lidem v insolvenci či lidem, kteří přicházejí o práci. Člověk v tísni chce posílit tým dluhových expertů nebo podpořit poradenské a vzdělávací služby, u kterých se setkává s masivní poptávkou ze strany rodin, učitelů a lidí, kteří se dostávají do problémů.

 “Osobně pevně věřím, že je česká společnost silná a současnou krizi překonáme. I tak budou mezi námi lidé, kteří se ocitnou v nouzi a budou urgentně potřebovat pomoc. Proto jsme dnes vyhlásili sbírku SOS Česko na pomoc obětem koronavirové krize,” říká ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek.

“Chceme podat pomocnou ruku lidem, které současná situace semele, přijdou o práci nebo živnost a hrozí jim propad do neřešitelných dluhů a velké sociální i rodinné problémy.  Pomáháme školákům a jejich rodičům, kteří nezvládají domácí on-line výuku. Už teď bojujeme proti hrozbě exekucí a masivního zadlužení lidí a posilujeme naši telefonickou linku pomoci. Vedle toho jednáme s vládou, poslanci i bankami a přicházíme s návrhy, které pomohou systematicky zabránit nárůstu dluhů. Jsme rozhodnuti v nejurgentnějších případech zajišťovat potravinovou pomoc rodinám, které propadnou sítem pomoci státu, sami, ve spolupráci s potravinovými bankami a dalšími organizacemi. A jako vždy chceme být tam, kde budeme schopni smysluplně pomoci,” dodává Šimon Pánek.

Lidé mohou přispívat na konto sbírky SOS Česko 3789 3789 / 0300  
Darovat můžete i platební kartou

Pomáháme lidem ve finanční a dluhové tísni

“Aktuálně plánujeme posílit tým dluhových poradců, protože předpokládáme, že ekonomické důsledky krize uvrhnou část společnosti do neřešitelných dluhů a budou potřebovat konkrétní pomoc,” říká Daniel Hůle s tím, že nově do skupiny zadlužených přibývají krachující živnostníci, samoživitelky, lidé s krátkodobými úvazky a zaměstnanci, kteří přicházejí o práci.

V reakci na epidemii proto Člověk v tísni rozšířil fungování dluhové help linky na telefonu 774 392 950 pro pomoc lidem, kteří se dostávají do dluhové, finanční a existenční tísně. Od počátku krize se počet obsloužených klientů v dluhové lince zvýšil desetinásobně. “V posledních dnech raketově roste počet lidí, kteří potřebují poradit, kde hledat podporu státu, když se informace neustále mění. Potřeba sociálního a finančního poradenství bude v příštích měsících enormní, statisíce lidí budou řešit jak zejména ekonomické dopady překonat. Připravujeme zásadní rozšíření online a následně i osobního poradenství těm, kteří to budou potřebovat,” říká vedoucí dluhového a kariérního poradenství Člověka v tísni Daniel Hůle.

Volá nám mnoho živnostníků, zaměstnanců i matek samoživitelek, kteří se dostávají do neřešitelné situace, s níž si nevědí rady,” uvádí Hůle. Nejvíce řeší výpadky příjmů, nemožnost splácet úvěry a splátky insolvenčním správcům a nemožnost splácet nájem. Jednotlivým případům se věnujeme komplexně a často opakovaně s přihlédnutím k jejich životní situaci, poskytujeme i právní služby a snažíme se klienty orientovat v nárocích na sociální dávky či dávky hmotné nouze.

Tým více než 50 dluhových poradců a právníků poskytuje přímou podporu lidem v insolvenci a zajišťuje i případnou komunikací s insolvenčními správci. Pro dlužníky, kteří se dostávají do platební neschopnosti, připravili vzor návrhu na odklad exekuce.

Expertní tým Člověka v tísni zpracoval a projednává s vládou i poslanci návrhy úprav zákonů, které pokud budou schváleny, přispějí ke snazšímu oddlužení, sníží riziko nových exekucí a přinesou úlevu lidem ekonomicky postiženým epidemií. “Naším cílem je zamezit masivnímu předlužení domácností postižených lidí formou legislativních opatření, vyhlášek a novelizací zákonů, které regulující splátky, úroky a exekuce,” dodává Hůle.

Pomáháme lidem v sociální nouzi

Člověk v tísni poskytuje sociální a vzdělávací služby lidem ve více než 50 městech a obcích v ČR. Jeho tým tvoří přes 350 zaměstnanců a síť několika set dobrovolníků. Aktuálně pomáhá organizace více než třem tisícům klientů, což má dopad na víc než deset tisíc lidí, kteří mohou mít problémy s řešením své situace. Přímou pomoc poskytuje v Praze a Středočeském kraji, na Ústecku, Liberecku, Karlovarsku, Chomutovsku, Plzeňsku, Olomoucku a Jesenicku.

“V nejurgentnějších případech se budeme snažit zajistit pro sociálně nejslabší potravinovou pomoc. V době karantény také lidem pomáháme zorientovat se v aktuálním dění, řešíme s nimi, jak dosáhnout na pomoc státu, a přestože sociální pracovníci stále čekají na větší dodávku respirátorů, snažíme se dočasně pomoci alespoň poradenstvím telefonicky nebo online,” říká Jan Černý, vedoucí Programů sociální integrace.

“Pomáháme jim překonat skokový přechod do online světa, kdy hrozí, že někteří lidé přijdou o různé dávky, na které mají zákonný nárok, jen proto, že nemohou být s příslušným úřadem v kontaktu, protože doma nemají internet. Někteří jsou sice k síti připojení, ale jen pomocí telefonů, což znemožňuje vyplňování elektronických formulářů. Každým dnem navíc přichází nová opatření, která je třeba sledovat, což je pro rodiny s omezeným přístupem do online světa nemožné. Další samostatnou kapitolou jsou senioři, u kterých často narážíme na nízkou počítačovou gramotnost,” vyjmenovává Černý problémy lidí, se kterými se pracovníci Člověka v tísni v současnosti potýkají.

Pomáháme se vzděláváním doma i na dálku

V reakci na preventivní uzavření škol zpřístupnil vzdělávací program Člověka v tísni Jeden svět na školách pro učitele i širokou veřejnost víc než 270 audiovizuálních lekcí a 1150 výukových materiálů, které ročně využívá více než 3 700 škol. “V druhé polovině března jsme na portálu JSNS.cz zaznamenali přes 50 tisíc návštěv a 28 tisíc spuštění filmů, tedy desetkrát víc spuštění ve srovnání s únorovým obdobím,” říká Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách.

Lektoři na portálu JSNS.cz pravidelně publikují tipy a doporučení, jak s materiály v současné situaci pracovat. Učitelé s ním tak mohou pracovat při vzdálené online výuce žáků. Filmy a další materiály mohou využívat také rodiče se svými dětmi. Zájemci zde najdou dokumentární i hrané filmy, krátká videa, zvukové nahrávky či spoty doplněné o metodické materiály a tipy na doplňkové aktivity. Lektoři pak na portálu po dobu uzavření škol pravidelně publikují doporučení, jak s materiály v současné mimořádné situaci pracovat.

Všechny plánované prezenční vzdělávací kurzy pro učitele nahradila organizace online webináři a rozšířila nabídku pedagogům také pro rodiče či studenty. Prvními dvěma webináři už prošlo přes 100 učitelů, na duben jich pak vzdělávací program Varianty plánuje nejméně dalších šestnáct. „Ze zpětné vazby od učitelů víme, že oceňují možnost pokračovat v sebevzdělávání online cestou. Přestože jim tato forma neumožňuje tak velkou míru sdílení a komunikace jako osobní setkání, o webináře mají mimořádný zájem,“ říká Tomáš Habart, ředitel vzdělávacího programu Varianty. 

Tematicky se webináře zaměřují na rozvoj čtenářství, myšlení a komunikačních dovedností, rozvoj odpovědného občanství a porozumění globálním souvislostem. Vedle toho nabízí Varianty bezplatně online kurz Klimatická změna, do kterého se k dnešnímu dni zaregistrovalo přes tisíc účastníků.  Až do května také běží dvě skupiny e-learningového vzdělávání pro asistenty pedagoga, kteří pracují s dětmi ohroženými sociálním vyloučením.

Podporujeme výuku dětí offline nebo s omezeným připojením

“Jako zvlášť ohroženou skupinu děti jsme identifikovali ty, které nemají  technické vybavení, přístup k internetu a chybí jim podpora pro domácí vyučování,” uvedla vedoucí vzdělávacích služeb Zuzana Ramajzlová. Většina škol totiž komunikuje v provizorním režimu e-maily, přes školní web a další online platformy a u dětí bez přístupu k internetu nebo bez podpory rodičů hrozí zanedbání učiva. Vzdělávací pracovníci Člověka v tísni proto průběžně zjišťují situaci a potřeby rodin a následně je propojují se školou či učiteli, doporučují jim vhodné materiály a podporují jejich domácí výuku. Na základě rozsáhlého šetření mezi rodinami sociálně znevýhodněných dětí organizace vydala sadu tipů a doporučení pro učitele a vzdělávací instituce, jak s těmito dětmi pracovat.

“Snažíme se podporovat děti z chudých rodin a komunikaci mezi nimi a školou tak, aby pro ně výuka byla co nejdostupnější,” říká Zuzana Ramajzlová. “Část z nich nemá žádné vybavení, většina rodin má aspoň k dispozici mobilní telefon. Minimálně starší děti by potřebovaly pro současnou výuku počítač, který nemají. Ale je potřeba si uvědomit, že se bavíme hlavně o dětech, kterým se doma nedostává potřebné podpory, protože jejich rodičům chybí i kvůli nízkému vzdělání potřebné kompetence," dodává Ramajzlová.

Před vypuknutím epidemie doučovalo přes 300 dobrovolníků Člověka v tísni přes 700 dětí. Počet takto potřebných dětí ale stoupá a bude třeba navýšit i počet dobrovolníků a koordinátorů, kteří je budou podporovat nejen po dobu uzavření škol, ale i po ukončení karantény, která rozdíly mezi chudšími a ostatními dětmi prohloubí.

Zdroj: Tisková zpráva Člověk v tísni ze dne 2. dubna 2020