Členské státy jednaly o podpoře běženců z Ukrajiny

Vydáno: 2 minuty čtení

Evropští vrchní ředitelé se setkali ve francouzském Rennes k diskuzi o způsobech pomoci žákům přicházejícím do EU. Českou republiky na jednání zastupovali Martin Fatura, ředitel odboru Evropské unie, a Jan Mušuta, ředitel odboru ředitel odboru řízení regionálního školství , oba z školství, mládeže a tělovýchovy.

Během prvního dne se ředitelé zaměřili na otázky spojené s příchodem ukrajinských dětí. Diskutovány byly například způsoby zajištění základních potřeb a materiálů pro výuku, zajištění jazykových požadavků nebo podpora a komunikace ukrajinské kultury a identity v rámci výuky. Ze strany Iryny Kostyuk, učitelky ze Lvovského Institutu pro postgraduální pedagogické vzdělávání, je právě podpora ukrajinské identity a kultury jedním z klíčových aspektů pro aklimatizaci dětí a jejich úspěšné pokračování ve vzdělávacím procesu.

Odpoledne bylo věnováno roli umění ve vzdělávání Česká republika zdůraznila jedinečnost systému sítě základních uměleckých škol. Tato forma uměleckého vzdělávání byla ze strany přítomných ředitelů oceňována.

Druhý den byl věnován podpoře mobilit. Tedy možnosti studia učitelů a žáků v jiných zemích EU. Zmiňována byla zejména potřeba posílení uznávání vzdělávání a návaznost studijních oborů.

Na závěr česká delegace představila priority v oblasti vzdělávání v rámci nadcházejícího předsednictví. Těmi jsou zejména wellbeing v digitálním vzdělávání, tedy nastavení bezpečného a podporujícího prostředí při použití digitálních technologií, a nastavení podmínek vzdělávání tak, aby bylo dostupné co nejširšímu množství dětí. Přítomní obě témata ocenili jako velmi aktuální, zejména s ohledem na končící pandemii covid-19 a probíhající ukrajinskou krizi.

O setkání informovalo také místní periodikum Telegram:

https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/a-rennes-se-construit-l-union-europeenne-de-l-education-les-5-et-6-mai-05-05-2022-13014527.php

Příští podobné jednání se uskuteční v rámci českého předsednictví 8. – 9. prosince v Praze.

Příspěvek ředitele Fatury vycházel z vystoupení náměstka Velčovského v Evropském parlamentu (dostupné zde: https://www.msmt.cz/namestek-velcovsky-v-evropskem-parlamentu). 

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/clenske-staty-jednaly-o-podpore-bezencu-z-ukrajiny