Chatbot Příběh Svůďáka v Ámoskách ve školách

Vydáno: 1 minuta čtení

Chatbot „Digitální stopa: Příběh Svůďáka“ ve školních digitálních infocentrech zažil velký úspěch. Za únor a březen vyzkoušelo chatbot téměř 9 tisíc žáků, celkem od začátku školního roku však už 14 tisíc. Protože se jedná o tak oblíbený interaktivní prvek, v květnu bude v obsahu infocenter opět dostupný! Žáci a studenti se tak hravou formou vzdělávají v oblasti bezpečí na internetu a více si uvědomují úskalí digitální stopy.

Řízení školy onlineChatbot "Digitální stopa: Příběh Svůďáka" byl připraven ve spolupráci projektu EduKids s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost a získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Otázkám kyberbezpečí se infocentra ÁMOS vision věnovala po celý únor. Ve vysílání se objevil i videospot s desaterem základních pravidel chováním na internetu. Žáci se například dozvěděli, že by neměli nikomu posílat svou adresu nebo fotografie a že ne všechno, co je na internetu, je pravdivé. Tyto znalosti si pak mohli ověřit v zábavném kvízu.

Učitelé se pak mohli inspirovat materiály, příručkami a dalšími online nástroji bezmála 12 organizací pohybujícími se na poli kyberbezpečnosti. Výuka bezpečnosti na internetu je jistě výzvou, ale přístup k přehledně a odborně zpracovaným informacím ji dělá o něco jednodušší.

Zdroj: Ámos Vision 

Další aktuality