Cesty potravin – strava globálně a lokálně

Vydáno: 2 minuty čtení

Česko-německý projekt pro MŠ

Po dobu dvou let byl Vzdělávacím institutem Středočeského kraje realizován a pilotně ověřen česko-německý projekt zaměřený na podporu ekologického vědomí dětí a pracovníků MŠ ve vztahu k potravinové produkci vlastního regionu a na soulad se zásadami zdravé výživy a zodpovědnějšího chování ve vztahu k potravinám.

Německým partnerem projektu byla Společnost pro sociální rozvojovou spolupráci GSE z Rostocku. Finančně byl projekt podpořen Německou spolkovou nadací pro životní prostředí DBU z Osnabrücku.

Pilotního ověření vzdělávacích programů se účastnily 4 mateřské školy ze Středočeského kraje.  Součástí projektu byl také vzdělávací program „Rok ve školní zahradě“, jehož cílem byla podpora rozvoje kompetencí dětí MŠ v oblasti pěstování a zpracování potravin a vytvoření postojů k odpovědnému chování k potravinám.

Důležitou součástí projektu byla i realizace doškolovacích seminářů pro pracovníky MŠ zaměřených na danou problematiku a tvorba metodicko-didaktických materiálů. Projekt byl ukončen 30. listopadu 2018.

Více informací: https://www.visk.cz/projekt-cesty-potravin-strava-lokalne-globalne#overlay-context=

 Řízení školy online

 

 

Zdroj: Zpráva Vzdělávacího institutu Středočeského kraje