„Čeština je i můj jazyk“ – Tvůrčí a literární soutěž o skvělé ceny pro žáky základních a středních škol

Vydáno: 4 minuty čtení

META, o. p. s., ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab pořádá již 3. ročník tvůrčí a literární soutěže určené pro žáky základních a středních škol v celé České republice bez ohledu na jejich mateřský jazyk.

Cílem soutěže je inspirovat děti k tomu, aby se zamysleli nad rolí češtiny jako jazyka, kterým spolu lidé komunikují a dorozumívají se, a který jim umožňuje vzájemné porozumění a vybudování přátelství. Pro české děti je často těžké si představit, co všechno musí někteří jejich spolužáci, kteří nemluví česky, zvládat při svém nástupu do nové školy v České republice. Už i běžný školní den a školní prostředí jsou u nás jiné, než na jaké jsou děti z jiných zemí zvyklé. Navíc se tyto děti učí skloňovat a časovat ve stejnou dobu jako popisují buňky či objevují dobu a odkaz Karla IV.

Ztraceno v překladu, Promiňte, nerozumím nebo Planeta škola jsou sice názvy našich soutěžních kategorií, ale také by se tak daly popsat i momenty a pocity, které žáci zažívají a to ti, co rozumí a i ti, co nerozumí. Dejme jim příležitost o svém prožívání napsat esej, vytvořit komiks nebo natočit videoreportáž.

Žáci a studenti (Češi i cizinci) mají možnost zapojit se do soutěže ve třech odlišných kategoriích. Dvě jsou literární a jsou určené pro jednotlivce, třetí soutěžní kategorie je multimediální a je určena pro skupiny 3–5 žáků a studentů.

První tři nejlepší příspěvky ve všech kategoriích budou odměněny věcnými cenami. Výherci mohou získat tablet, čtečku nebo MP3 přehrávač, skupiny dostanou poukaz na nákup elektroniky dle svého výběru.

Všichni ocenění navíc obdrží knihy z nakladatelství Baobab. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny dne 15. června 2015, během mezinárodní konference METY v Praze, a ceny zde budou výhercům slavnostně předány.

Příspěvky bude hodnotit odborná porota složená z překladatelky a nakladatelky Terezy Horváthové, hudebnice a básnířky Feng-yűn Song a spisovatele Tomáše Zmeškala.

Soutěžní kategorie

1) Promiňte, nerozumím (pohádka/ komiks/ báseň). Literární kategorie pro jednotlivce určená pro žáky 3.–6. tříd ZŠ. Podívejte se na VIDEO (https://www.youtube.com/watch?v=BZ7XZNzoenE&feature=youtu.be), kde se dozvíte další informace.

2) Ztraceno v překladu (povídka/ esej/ báseň). Literární kategorie pro jednotlivce určená pro žáky 7. tříd ZŠ – 4. ročníků SŠ. Podívejte se na VIDEO (https://www.youtube.com/watch?v=lGQD1PWcQ1o&feature=youtu.be), kde se dozvíte další informace.

3) Planeta Škola (video/ animace/ komiks). Multimediální kategorie pro tří až pětičlenné skupiny určená pro žáky 7. tříd – 4. ročníků SŠ, z nichž je alespoň jeden spolužák nebo spolužačka cizinec.

Propagační videa pro METU vytvořila skupina studentů Střední průmyslové školy sdělovací techniky v Praze.

Registrace a zaslání příspěvku

Soutěžící se musí registrovat prostřednictvím online formuláře, který je volně dostupný na www.meta-ops.cz/cestina-je-i-muj-jazyk.

Po registraci soutěžící může svůj příspěvek poslat třemi způsoby:

1) Elektronicky na adresu soutez@meta-ops.cz
2) Poštou na adresu V Tůních 10, 120 00 Praha 2
3) Osobně na adresu V Tůních 10, 120 00 Praha 2

Uzávěrka soutěže je 30. 4. 2015

Veškeré informace o soutěžních kategoriích, rozsah a zadání jednotlivých příspěvků, najdete na www.meta-ops.cz.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na soutez@meta-ops.cz nebo na tel.: 775 737 678.

Tvůrčí soutěž „Čeština je i můj jazyk“ realizuje META, o.p.s. v rámci projektu Téma dne: Škola, základ integrace, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.