Čeští rodiče podporují digitalizaci vzdělávání, přínosu sociálních sítí ve výuce ale příliš nevěří

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle více než poloviny českých rodičů by škola měla být digitální. Tím se rozumí například práce s moderními technologiemi či přesun administrativy do online prostředí.

Z výzkumu společnosti IdeaSense pro vzdělávací organizaci School My Project realizovaného ve spolupráci s agenturou NMS Market Research vyplývá, že téměř 61 % z nich souhlasí s tím, aby školy využívaly moderní komunikační prostředky a technologie. Sociální sítě by do výuky zapojila jen necelá třetina rodičů, 84 % z nich se staví proti používání mobilních telefonů během hodin.

Jak se rodiče staví k využívání digitálních technologií a sociálních sítí ve školství?

Více jsou tímto směrem nakloněni muži (72 %), s tvrzením souhlasí 56 % dotázaných žen. Názory se ale liší i dle příjmu domácnosti. Čím nižší příjem domácnosti mají, tím menší je jejich podpora digitalizace ve školství. V domácnostech s měsíčním příjmem nad 40 000 korun digitalizaci podporuje 66 % rodičů, v kategorii s příjmem od 20 001 do 40 000 korun jde o 60 % a v kategorii do 20 000 korun poměr klesá na 47 %. Více než polovina dotazovaných (57 %) se poté shoduje, že by dítě mělo mít možnost kontaktovat svého třídního učitele prostřednictvím e-mailu.

Až 64 % rodičů je dle průzkumu proti tomu, aby se děti pohybovaly na sociálních sítích před svými 13. narozeninami (oficiální věková hranice pro vytvoření účtu na Facebooku je 13 let). V tomto ohledu jsou striktnější ženy, tento názor sdílí 69 % žen ku 55 % mužů. 84 % lidí navíc nesouhlasí s tím, aby děti mohli používat své telefony během výuky. Nepřeje si to 87 % žen a 79 % mužů. Názor se liší i dle dosaženého vzdělání, s vyšším vzděláním podpora klesá. S používáním během výuky nesouhlasí 82 % rodičů bez maturity a 84 % rodičů s maturitou. V případě absolventů vysoké či vysoké odborné školy jde o 85 %.

Ohledně zapojení sociálních sítí do výuky jsou dotázaní rodiče mnohem skeptičtější. Podporuje to jen 30 % z nich. I zde se názory rozchází dle dosaženého vzdělání, přičemž s vyšším vzděláním podpora opět klesá. Souhlasí 40 % rodičů bez maturity, 30 % rodičů s maturitou a pouze 27 % rodičů s dokončeným vysokoškolským vzděláním. Pouze čtvrtina českých rodičů (24 %) si myslí, že by se na sociálních sítích měla aktivně pohybovat a profilovat sama škola. Polovina účastníků si ohledně veřejných profilů školy není jistá a 21 % s nimi nesouhlasí vůbec (4 % rodičů se zdržela odpovědi).​

 Řízení školy online

Zdroj: https://portaldigi.cz/cesti-rodice-podporuji-digitalizaci-vzdelavani-prinosu-socialnich-siti-ve-vyuce-ale-prilis-neveri/?fbclid=IwAR2sTGYOAnrO5OfPSkQI11hRFhv_oTI4IMOV_NPocdJnH1_5jECTOQgrhIE