Cesta domů učí na webinářích, jak mluvit o smrti

Vydáno: 2 minuty čtení

Proč bychom na půdě školy měli mluvit o smrti a konečnosti života? Jak a ve kterých předmětech a školních aktivitách se dá téma otevřít? Co pro to potřebujeme, jaká jsou úskalí?

Organizace Cesta domů připravila kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří si přejí posílit své kompetence v komunikaci tématu smrti a umírání a dalších obtížných témat. Vychází z výsledků výzkumu veřejného mínění, v němž se pedagogové i rodiče žáků shodli, že „Konec života nemá být pro děti tabu a ve školách by se o smrti mělo mluvit“ (STEM/MARK 2021).

Oblíbené kurzy jsou od podzimu 2023 přístupné také formou interaktivních webinářů. Účastníci budou v menších skupinách řešit modelové situace z praxe, cílem je podpořit je v tom, aby sami dokázali děti obtížnými tématy bezpečně provést. Webináře i akreditované semináře jsou díky finanční podpoře z programu Active Citizens Fund přístupné zdarma.

V nabídce je i speciální seminář určený ředitelům a zástupcům ředitelů ZŠ a SŠ, kteří si přejí preventivně pracovat s obtížnými tématy, jako jsou úmrtí ve škole nebo úmrtí v rodině žáka. Účastníci by po absolvování kurzu měli být schopni vytvořit vlastní, pro svou školu padnoucí manuál či postup, jak řešit obtížnou situaci.

„Děkuji, že investujete svůj čas i do škol! Dokázat se srovnat se smrtí a umíráním už v dětském věku může být velkým obohacením do života.“ (ze zpětných vazeb)

Cesta domů nabízí na svém webu i publikace a metodické materiály. Kurzy se konají v rámci projektu Je smrt školou povinná podpořeného Nadací OSF v programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Zdroj: Cesta domů, z. ú.