České hlavičky 2019 mají své vítěze

Vydáno: 3 minuty čtení

Včera proběhlo v Brně slavnostní udělování cen České hlavičky za nejlepší odborné práce středoškoláků.  Slavnostního předání na galavečeru se zúčastnili například předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, ministr školství Robert Plaga, hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, poslanec Pavel Juříček a další osobnosti veřejného života.

Projekt České hlavičky je odvozen od mateřského projektu Česká hlava, který má v současné době dobře fungující mediální kampaň zaměřenou na popularizaci vědy v České republice a daří se mu zvyšovat společenskou prestiž vědeckých a technických pracovníků. Je završen pravidelným udělováním Národní ceny vlády Česká hlava a dalšími cenami z oblasti vědy a techniky.

Předmětem několika jednání a konzultací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se zástupci vedení firmy Česká hlava, s.r.o. v roce 2006, bylo navrhnout nové iniciativy na oceňovaní talentovaných žáků, především v technických a přírodovědných oborech, a participovat na dalších aktivitách realizovaných v projektu Česká hlava. Výsledkem společných jednání se stala realizace soutěže České hlavičky, která odstartovala a završila svůj úspěšný 1. ročník v roce 2007.

Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou mládež. Je organizován a realizován společností Česká hlava PROJEKT, z.ú.. a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Vysokou školou ekonomickou v Praze a sponzorskými partnery projektu. Metodika projektu vychází z principu, že bude umožněno informovat širokou veřejnost a nadané studenty, kteří budou v široce pojaté mediální kampani prezentováni jako vzory pro své vrstevníky.

Zároveň jsou České hlavičky součástí programu EXCELENCE vyhlašovaným Ministerstvem školství. Tento program je určen pro podporu škol a pedagogů, kteří se o talentované a nadané žáky starají a vytvářejí jim kvalitní podmínky pro jejich další rozvoj.

Vítězové 

MERKUR „Člověk a společnost“, cena VŠE
▪️ Jan Rus, Gymnázium Trutnov

GENUS, „Příroda kolem nás“, cena společnosti Lesy České republiky
▪️ Tibor Malinský, První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“
▪️ Jakub Dvořák, Panská - SPŠST

FUTURA „Řešení pro budoucnost“, cena MŠMT
▪️ Jakub Dokulil, Gymnázium Křenová 36, Brno

SANITAS „Život a zdraví člověka“
▪️ Nikola Svobodová, Gymnázium Trutnov

UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, cena Crytur Matfyz /Matematicko-fyzikální fakulta UK/
▪️ Vojtěch Dienstbier, Slovanské gymnázium Olomouc
▪️ Matěj Doležálek, Gymnázium A. Hrdličky Humpolec

Mimořádná cena společnosti Veolia CZ „Ochrana životního prostředí“
▪️ Jakub Vácha, Gymnázium Soběslav
▪️ Šimon Zeman, Malostranské gymnázium

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ceske-hlavicky-2019-maji-sve-viteze