Česká školní inspekce zjišťje potřeby škol při realizaci distančního vzdělávání

Vydáno: 1 minuta čtení

Ve středu 1. dubna 2020 zahájila Česká školní inspekce realizaci řízených telefonických rozhovorů s řediteli základních a středních škol. Cílem těchto telefonických rozhovorů je zjistit, s jakými překážkami se jednotlivé školy v současné době při realizaci distančního vzdělávání nejvíce setkávají, co a jak v rámci tohoto způsobu vzdělávání realizují, jakou pomoc či podporu potřebují, poskytnout jim konkrétní inspiraci a náměty k využití a připravit doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k nastavení dalších forem podpory.

Ředitel školy jako lídr pedagogického procesu a osoba odpovědná za vzdělávání samozřejmě řídí svou školu i v této nelehké době, komunikuje se svými učiteli, má přehled o tom, jak jeho škola ke vzdělávání v této době přistupuje a s jakými překážkami se v této složité situaci škola jako celek i jednotliví učitelé potýkají. Ředitel školy má před vlastní realizací telefonického rozhovoru k dispozici jeho rámcovou strukturu, aby si mohl promyslet případné reakce nebo navrhnout témata, která by ze své strany rád nadnesl. Pro tento rozhovor nepotřebuje ředitel školy žádnou náročnou přípravu ani žádné komplexní podklady ze strany učitelů. Řízené telefonické rozhovory nejsou žádným typem inspekční činnosti, v jejich rámci není požadováno zasílání žádných písemných informací, podkladů či statistik, škola nevyplňuje ani žádné dotazníky.
 
Zjištění budou vyhodnocena po 14. 4. 2020.

 

Zdroj: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Ceska-skolni-inspekce-zjistuje-potreby-skol-pri-re

Další aktuality