Česká škola bez hranic slaví významný Den zahraničních Čechů

Vydáno: 2 minuty čtení

Česká škola bez hranic dnes slaví vyhlášením výsledků 1. ročníku překladatelské soutěže ČESKY ROZUMÍM, MLUVÍM, ČTU, PÍŠU A PŘEKLÁDÁM a udělením Ceny Tomáše Grulicha pro mladé překladatele a historiky  významný Den zahraničních Čechů.

Cílem soutěže je podněcovat zájem o češtinu u mladé generace vyrůstající za hranicemi České republiky nejen v rámci výuky českého jazyka a literatury v českých školách v zahraničí, ale také rozšířením o další zajímavou nadstavbu, a to o překlad. Zároveň chce podpořit v zahraničí povědomí o původní české literatuře pro děti a mládež.

Soutěž je určena žákům a studentům českých škol a českých sekcí v zahraničí a členům československých spolků. Soutěží se ve třech věkových kategoriích: 6–10, 11–14 a 15–17 let. Pro překlad byly ve spolupráci s Národní pedagogickou knihovnou vybrány úryvky z šesti oceněných knih zastupujících současnou českou literaturu pro děti a mládež. Překládalo se z češtiny do cizího jazyka a výběr jazyků nebyl omezen. K vybraným textům byly rovněž vytvořeny pracovní dějepisné listy pro výuku dějepisu.

Soutěž byla vyhlášena v červenci loňského roku v rámci XIII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí. Organizátoři obdrželi z Evropy, USA a Kanady 108 překladů do osmi jazyků, a to do angličtiny, francouzštiny, chorvatštiny, italštiny, němčiny, nizozemštiny, polštiny a portugalštiny. Překlady poslalo 141 dětí (101 jednotlivců a dalších 40 dětí ze 7 školních kolektivů). Nejlepší překlady obdržely Cenu Tomáše Grulicha pro mladé překladatele a historiky.

Výsledky byly zveřejněny v pátek 4. února 2022 při příležitosti nového významného dne v českém kalendáři – Dne Čechů v zahraničí na: www.csbh.cz  a www.ceskadiaspora.cz 

Druhý ročník soutěže bude vyhlášen v průběhu XIV. mezinárodní konference českých škol v zahraničí, která se bude konat  25.–29. července 2022.

Vyhlašovatel soutěže - spolek Česká škola bez hranic aktivně podporuje už od svého založení v roce 2009 udržování českého jazyka a kultury v zahraničí a jeho know-how napomáhá vzniku českých škol po celém světě.

Zdroj: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ceska-skola-bez-hranic-slavi-vyznamny-den-zahranicnich-cechu