Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2019 byly předány

Vydáno: 5 minut čtení

Na každoročním slavnostním předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského (NFJH) se v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR dne 11. 12. 2019 sešli nadaní studenti z celé České republiky, ale i jejich pedagogové, rodinní příslušníci, představitelé vědeckých a vzdělávacích institucí a další hosté.

Ceny byly letos předány 11 vítězům a vybraným laureátům českých studentských předmětových olympiád (8) a tvůrčích soutěží (3 ocenění za práce SOČ), které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Spolu s nimi byli oceněni i jejich pedagogové a konzultanti (11). V rámci slavnostního setkání byly navíc předány i ceny Českého svazu vědeckotechnických společností pro 5 vybraných pedagogů, kteří podporovali úspěšné řešitele v soutěži SOČ. Ceny tradičně předali představitelé NFJH spolu s vedením Talentcentra NIDV a Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Setkání se zúčastnili také stálí podporovatelé NFJH, k nimž již několik let patří společnosti Metrohm CZ, s.r.o. a Data Apex, s.r.o.

Náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry NIDV Irena Hošková poděkovala ve svém příspěvku všem velkorysým sponzorům a obětavým mentorům, kteří provázejí mladé talentované studenty na cestě za jejich úspěchy ve vědecké práci. Uvedla „Je tady spousta těch, kteří dokáží předat to, co sami umí a dovedou. Bez mentorů a podporovatelů žádný mladý vědec nevyroste. Vážím si vás všech, kteří pomáháte přeměnit motivaci v záměr a záměr v čin.“

Ocenění studenti vedle finanční odměny obdrželi diplom, pamětní medaili Jaroslava Heyrovského, drobné věcné ceny a knihy z Nakladatelství Academia, kterými pravidelně přispívá Knihovna AV ČR. Protože rok 2019 je rokem 60. výročí udělení Nobelovy ceny za chemii J. Heyrovskému, nesla se atmosféra letošního předávání cen v duchu tohoto výročí. V krátké prezentaci o Jaroslavu Heyrovském, kterou přednesla Květa Stejskalová, byly představeny některé milníky na jeho cestě, jež vedla k získání Nobelovy ceny. Závěrem představili autoři 3 oceněných prací SOČ formou krátké prezentace své výsledky.

Více o oceněných studentech a jejich úspěších

Matematická olympiáda kategorie A

Jméno Josef Minařík

Škola Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Další ocenění Cenou NF JH oceněn již v r. 2018.

Další ocenění: letos vítěz MO-P, FO; na mezinárodní Fyzikální olympiádě získal bronzovou medaili;

na mezinárodní Matematické olympiádě získal bronzovou medaili.

Učitel Mgr. Aleš Kobza, Ph.D. ─  Pedagog, který je oceňován opakovaně.

Matematická olympiáda kategorie programování

Jméno Jiří Kalvoda

Škola Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Učitel Mgr. David Klaška , FI MUNI Brno - Jako student byl za své matematické úspěchy v minulosti oceněn 3x Cenou NF JH: v letech 2008, 2009 a 2010.

Fyzikální olympiáda

Jméno Michal Jireš

Škola Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou

Další ocenění Na mezinárodní Fyzikální olympiádě získal bronzovou medaili

Učitel Mgr. Pavla Šmídová

Chemická olympiáda kategorie A

Jméno Filip Svěrák

Škola Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Další ocenění Na mezinárodní Chemické olympiádě získal stříbrnou medaili

Učitel Mgr. Veronika Kyasová

Chemická olympiáda - kategorie E

Jméno Jakub Košík

Škola Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Učitel Mgr. Radek Matuška ─ Pedagog, který je oceňován opakovaně.

Biologická olympiáda

Jméno Jiří Janoušek

Škola Gymnázium Praha 4, Budějovická

Další ocenění Vítěz ústředního kola i jeho praktické části; Cenou NFJH oceněn i v roce 2018

Učitel RNDr. Daniela Borůvková

Středoškolská odborná činnost

Obor 02 – Fyzika

Jméno Vojtěch Dienstbier

Název práce Určení vlastností nové proměnné hvězdy typu Delta Scuti

Škola Slovanské gymnázium Olomouc

Další ocenění Oceněn v soutěži České hlavičky 2019 cenou UNIVERSUMUčitel Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc., Astronomický ústav

Obor 07 – Zemědělství

Jméno Veronika Babyrádová

Škola Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

Název práce Studium chemické podstaty fyzikální dormance semen hrachu setého

Další ocenění Účast v soutěži Swiss Talent Forum; oceněna Cenou ČSVTS za rok 2019

Učitel Mgr. Monika Čechová, PřF Univerzity Palackého Olomouc

Obor 11-Stavebnictví

Jméno Kateřina Dvořáková

Škola Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4

Název práce Hydrofilní kompozity a architektura

Další ocenění Oceněna Cenou ČSVTS za rok 2019

Učitel Ing. Jindřich Vorel, Ph.D. ─ Pedagog, který je oceňován opakovaně.

Dějepisná olympiáda

Jméno Marie Fornousová

Škola Gymnázium Sušice

Učitel Mgr. Libuše Potužáková

Olympiáda v českém jazyce

Jméno Aurélie Puzrlová

Škola Arcibiskupské gymnázium Praha 2

Učitel Mgr. Marie Roháčková

 

 Zdroj: Tisková zpráva NIDV ze dne 11. prosínce 2019