Ceny ministerstva školství za rok 2018 znají své laureáty

Vydáno: 5 minut čtení

Reprezentační prostory pražského Valdštejnského paláce patřily v úterý 27. listopadu udělování cen Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2018. Ocenění z rukou ministra školství Roberta Plagy a náměstka pro vysoké školství, vědu a výzkum Pavla Dolečka převzalo celkem 17 laureátů v různých kategoriích. Cenu v její současné podobě uděluje ministerstvo od roku 2014 a může ji získat student nebo absolvent bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem. Ocenění se uděluje i za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

Za uplynulých sto let zanechali čeští vědci nesmazatelnou stopu v mnoha oborech. Mohu jmenovat například profesora Holého, Karla Rašku, který přispěl k celosvětovému vymýcení pravých neštovic, nebo nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského. Česká věda dosahuje excelentních výsledků v celé řadě oblastí. Všichni letošní ocenění, ale nejen oni, jsou toho důkazem,“ řekl v úvodu slavnostního večera ministr Robert Plaga. Akce se kromě zástupců ministerstva zúčastnili také první místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Růžička a velvyslanec Slovenské republiky Peter Weiss.

„Vzdělávání na všech typech škol, ale i kontinuální celoživotní vzdělávání jsou prioritou vlády a jsem rád, že kromě získání dalších finančních prostředků a posílení rozpočtů nejen vysokých škol, ale i např. navýšení platů učitelů, se ministerstvu daří postupně naplňovat další reformní kroky, i když se mohou zdát malé,“ řekl dále ve svém úvodním projevu ministr Robert Plaga. Důraz na kvalitu vzdělávání bude podle něj jednoznačnou prioritou nové Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. „Ta musí být mnohem ambicióznější než v minulosti s jasně stanovenými cíli a měřitelnými ukazateli,“ doplnil ministr školství.

Seznam laureátů ceny MŠMT za rok 2018

Cenu za mimořádný čin studentů získala Alžběta Vachelová (Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze), která je zakladatelkou akce „Zapiš se někomu do života!“, v rámci které se mohou studenti registrovat jako dárci kostní dřeně. Díky jejímu nasazení a usilovné práci se do registru zapsalo více než 2 300 nových dárců.

Cenu v bakalářském studijním programu získali

  • Martin Koban (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně) za práci na téma „Segmentace spinálního kanálu a intervertebrálních disků v MRI datech“, které slouží ke zlepšení diagnostických a terapeutických metod v onkologii.
  • Jan Matuštík (Fakulta technologie ochrany životního prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze) za práci týkající se posuzování životního cyklu, kterou přispěl k velmi aktuální debatě o souvislosti ekologické krize a spotřebního chování rapidně rostoucí lidské populace.
  • Klára Kutová Šerých (3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy) za podněty a hodnocení silných a slabých stránek kurikula, které byly využity při přípravě akreditace nového studijního programu Všeobecné ošetřovatelství na 3. LF UK.

Cenu v magisterském studijním programu získali

  • Katarína Kravčíková (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) za podíl na přípravě publikací a multimediálních prezentací vědeckých výstupů širší veřejnosti, kdy vytvořila anebo spolupracovala na několika dokumentárních snímcích, například o arménské kulturní genocidě.
  • Eliška Selingerová (3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy) za výzkum nádorů a jejich výživy při Ústavu molekulární genetiky AV ČR a 2. interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde mimo jiné pracuje na rozvoji mezinárodní sítě výzkumu alternativní výživy nádorů.
  • Petr Steindl (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity) za studia systémů heterostruktur na bázi kvantových teček z III-V polovodičů. Během přípravy diplomové práce se zapojil i do výzkumu materiálů pro nový druh počítačových pamětí, tzv. QD-Flash pamětí.

Cenu v doktorském studijním programu získali

  • Martin Gajarský (Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity) za studium nekanonických sekundárních DNA struktur, které mohou hrát důležitou úlohu nejen v regulaci exprese genů a jsou úzce spjaty se stárnutím organizmu či rakovinou.
  • Marek Lanč (Fakulta chemicko-inženýrská Vysoké školy chemicko-technologické v Praze) za výzkum nových membránových materiálů pro separaci směsí plynů a par s praktickými environmentálními a energetickými dopady, jako jsou snížení emisí ze spalin či získání metanu z bioplynu.
  • Arman Tursunov (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě) za výzkum vysokoenergetické astrofyziky a obecné teorie relativity. Úspěšně se zapojil také do projektů základního výzkumu Grantové agentury ČR a Centra Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku.

Další ocenění

Cena za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací získal prof. Jan Trka, který patří mezi přední experty zabývající se výzkumem dětské leukémie. Profesor Trka a jeho spolupracovníci jsou autory více než stovky publikací v mezinárodních vědeckých časopisech, včetně těch nejprestižnějších v oboru.

Cenu Františka Běhounka získal prof. Karel Schulmann, který je předním mezinárodním odborníkem v oblasti geodynamiky orogenních procesů a tvorby kontinentů. Profesor Schulmann je autorem více než stopadesáti odborných článků v předních světových vědeckých časopisech.

Cenu Milady Paulové v oblasti věd o vzdělávání a výchově získala prof. Eliška Walterová, která se zabývá srovnávací pedagogikou, analýzou zahraničních vzdělávacích systémů a možnostmi využití jejich zkušeností v českém vzdělávání. Profesorka Walterová vybudovala prestižní výzkumné pracoviště na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde stále působí. 

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádnou reprezentaci ČR na 50. ročníku Mezinárodní chemické olympiády byla udělena Petrovi Holzhauserovi, Petře Ménové, Daně Poláchové a Michalu Janovskému.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ceny-msmt-za-rok-2018-znaji-sve-laureaty