Cenu EDUína vyhrál projekt, který během pandemie zapojil do praxe budoucí učitele

Vydáno: 5 minut čtení

Porota ocenila i doučování žáků v Ostravě a podporu pro doučující. 

Cenu EDUína si letos odnesly projekty, které pomáhaly s vyrovnáváním nerovností ve vzdělávání. Tento ročník soutěže vyhrál projekt zlínské Univerzity Tomáše Bati. Tamní fakulta humanitních studií zapojila během distanční výuky do praxe budoucí učitele. Cena EDUína se letos udělovala po deváté. 

Do finále postoupilo 10 projektů, které pomohly dětem, žákům, studentům, rodičům nebo učitelům. Celý večer byl přenášený online prostřednictvím živého přenosu. Záznam na facebooku si můžete pustit ZDE. Všichni finalisté měli v průběhu večera přesně 4 minuty na to, aby svými prezentacemi během vyhlášení přesvědčili odbornou porotu, proč právě jejich projekt by měl získat letošní ocenění. První místo si nakonec odnesli zástupci zlínské Univerzity Tomáše Bati za projekt s názvem Budoucí učitelé v akci: záchranný kruh školám a rodinám. Autoři z Ústavu školní pedagogiky na Fakultě humanitních studií se zaměřili na zapojení budoucích učitelů do pomoci rodinám a školám při přechodu na distanční výuku. „Věřím, že v této aktivitě budeme pokračovat dále,” popsala při přebírání ceny ředitelka ústavu Adriana Wiegerová. „Chtěl bych poděkovat studentům, kteří naši myšlenku přenesli do praxe a do rodin, kde to bylo potřeba,” dodal Viktor Pacholík z univerzity. 

Na druhém místě se umístil projekt z Ostravy. Samo město, jako zřizovatel škol, reagovalo na potřebu zmírnění nerovností ve vzdělávání při pandemii koronaviru a zorganizovalo ve spolupráci se školami a neziskovými organizacemi doučování a příměstské tábory pro děti ze znevýhodněného prostředí.

Třetí místo získal web Doučujte.cz, který provozuje Člověk v tísni. Stránka na jednom místě shromažďuje metodické tipy, doporučení a odkazy pro doučovatele. 

 

EDUin také letos udělil cenu EDUína Média za systematickou novinářskou práci v oblasti vzdělávání. Letos ji převzala Zuzana Hronová z projektu Chytré Česko z vydavatelství Economia za článek „Bez kvalitních učitelů zůstanou regiony dál chudé. Zbytek Česka na ně bude doplácet.” 

Na závěr večera byl do Auly slávy za etablování a rozvoj oboru ekonomie vzdělávání a další přínos pro české vzdělávání uveden ekonom Daniel Münich. Vedoucí think tanku IDEA na CERGE-EI, společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR.

Hlavním partnerem ceny EDUína 2021 je Nadace České spořitelny. Dalšími partnery jsou Livesport, BLÍŽKSOBĚ a Jablotron Nadace.

1. místo: Budoucí učitelé v akci: záchranný kruh školám a rodinám - Ústav školní pedagogiky, Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Porota oceňuje vítězný projekt za systémové a nadčasové řešení nerovností ve vzdělávání. Projekt zapojuje studenty pedagogiky a zprostředkuje jim zkušenost, která v běžné pedagogické praxi není obvyklá. Zároveň propojuje všechny důležité aktéry vzdělávání - školu, zřizovatele a univerzitu, která navíc tuto zkušenost reflektuje v přípravě budoucích učitelů. 

2. místo: Doučování žáků a letní příměstské kempy v Ostravě - Město Ostrava

Porota ocenila inovativní a inspirativní přístup v řešení rozdílů ve vzdělávání. Město aktivně propojuje základní školy, neziskové organizace a střediska volného času a ukazuje, že zřizovatel může být hybatelem změn v českém školství. 

3. místo: Doučujte.cz - Člověk v tísni

Jde o projekt, který v dnešní vzdělávací době doučovací nabízí doučujícím a doučovaným řadu cenných materiálů, doporučení a odkazů. 

Speciální uznání poroty - Digistories: Nela

Porota také vyzdvihla projekt Digistories: Nela. Tento projekt velmi nadčasově reaguje na aktuální situaci a podle poroty si zaslouží pozornost a ocenění. 

EDUína Média:

Zuzana Hronová: Bez kvalitních učitelů zůstanou regiony dál chudé. Zbytek Česka na ně bude doplácet - ZDE

Zuzana Hronová zpracovává ve svých článcích zásadní témata z oblasti školství systematicky a přináší spektrum odborných pohledů i konkrétní příklady řešení, které při své práci nachází. Umí ve své novinářské praxi velmi precizně pracovat s informacemi a daty a zasazovat je do celkového kontextu. Problémy popisuje přesně a bez zjednodušení; formou, která je přístupná i pro čtenáře, kteří se potřebují s tématem seznámit. Článek Bez kvalitních učitelů zůstanou regiony dál chudé. Zbytek Česka na ně bude doplácet, za který je ocenění uděleno, podrobně analyzuje důležitý aspekt nerovnoměrné kvality českých škol a příčiny, které k této nerovnosti vedou, naznačuje i odborníky doporučené cesty řešení.

Aula slávy:

Daniel Münich

Za etablování a rozvoj oboru ekonomie vzdělávání, za důsledný vědecký evidence based přístup založený na datech ve svých výzkumech a v neposlední řadě za mnoho analýz reflektujících aktuální problémy českého vzdělávání a společnosti, které dokáže nejen akademicky velmi fundovaně zpracovat, ale následně i srozumitelně tlumočit veřejnosti i politikům.

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 2. prosince 2021, EDUin