Cena pro učitele němčiny 2017 – přihlaste svůj projekt a školu!

Vydáno: 5 minut čtení

Také v letošním roce vyhlašují Velvyslanectví SRN, Rakouské velvyslanectví, Goethe Institut v Praze a partneři Cenu pro učitele němčiny, jejímž hlavním cílem je motivovat vyučující německého jazyka a podpořit jeho výuku a popularizaci v českých školách. Zájemci z řad učitelů němčiny mohou přihlásit projekty svých tříd a škol do této prestižní soutěže nejpozději do 18. dubna 2017. 

Řízení školy onlineJste učitel nebo učitelka němčiny v České republice? Dovedete své žáky v hodinách němčiny zaujmout mimořádně zajímavými projekty? Přišli Vaši žáci s nápadem na nějaký nový skvělý projekt? Baví Vás společně se svými žáky vymýšlet a realizovat nové kreativní projekty a potěšilo by Vás, kdybyste na realizaci některého z nich získali finanční příspěvek? Pak se spolu s žáky přihlaste do soutěže o nejlepšího učitele němčiny školního roku 2016/17!

Letošní ročník soutěže o nejlepšího učitele němčiny „Deutschlehrerpreis 2016/17“ bude ve znamení oceňování kreativních, inspirativních a inovativních projektů pro výuku němčiny, které učitelé vymysleli společně se svými žáky v mateřských školkách a školách v České republice a které se zatím nacházejí ve fázi plánování a příprav, a nebyly tedy dosud realizovány.

Cílem společného plánování projektů je větší zapojení žáků a studentů do výuky, a tedy podpora proaktivní výuky němčiny. 
Žáci a studenti, kteří se společně učí německy, vytvoří spolu se svými učiteli jeden tým a společnými silami se budou zamýšlet nad tím, jak navržený projekt nejlépe realizovat. Tedy jaké by projekt měl mít cíle a výsledky a jakým způsobem jich nejlépe dosáhnout? (Pokud pro svůj projekt hledáte vhodné partnery, můžete využít databázi projektu šprechtíme.) Tým přitom musí průběh projektu pečlivě zdokumentovat - veškeré diskuse včetně jejich výsledků i všechny kroky, které tým musí učinit na cestě k úspěšnému zakončení projektu, musejí být přesně zmapovány. Hlavní část finanční odměny, kterou vítězný tým získá, bude určena na realizaci naplánovaného projektu.

Příklady možných projektů

 • Plán na zatraktivnění učebny pro výuku německého jazyka.
 • Plán školní výměny.
 • Plán školního výletu.
 • Plán projektu na nějaké konkrétní téma jako např. „budoucnost“, „hranice“, „domov“,… „štěstí“, „přátelství“, atd.

Zde najdete vítězné projekty z loňského roku.

Dokumentace procesu plánování a jeho výsledků

 1. vizuální část, t. j. krátký film nebo fotoreportáž:
 2. popisná část, např. powerpointová prezentace, vytvoření časopisu atd.
 3. finanční plán (event. včetně plánu na získání prostředků od třetích stran)
 4. přihláška

Soutěž pro učitele němčiny „Deutschlehrerpreis“ pořádají partneři kampaně šprechtíme pod záštitou českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s českým Spolkem germanistů a učitelů němčiny (SGUN) letos již po páté. Hlavním cílem soutěže je ocenění výjimečně aktivních učitelek a učitelů němčiny a jejich tříd v České republice, kteří se zvláštním způsobem zasloužili o šíření německého jazyka.

Ceny mají být jednak oceněním učitelů samotných a jednak mají finančně přispět k realizaci naplánovaných projektů:

 1. cena 20.000,00 Kč (5.000,- Kč pro učitele, 15.000,- Kč na plánovaný projekt)
 2. cena 15.000,00 Kč (4.000,- Kč pro učitele, 11.000,- Kč na plánovaný projekt)
 3. cena 10.000,00 Kč (3.000,- Kč pro učitele, 7.000,- Kč na plánovaný projekt)
 4. cena 5.000,- Kč (2.000,- Kč pro učitele, 3.000,- Kč na plánovaný projekt)

Řízení školy online

Přihláška

Zúčastnit se mohou všichni učitelé němčiny se svou třídou v České republice, kteří vyučují němčinu na soukromé nebo státní mateřské škole, na základní škole, na střední škole, na učilišti nebo na gymnáziu. 
Učitelé vyslaní do ČR z Německa a Rakouska se soutěže zúčastnit nemohou.

Kompletně vyplněnou přihlášku s přílohami pošlete prosím e-mailem nejpozději do 18. dubna 2017 na: 
Německé velvyslanectví v Praze 
Kulturabteilung 
e-mail: Mail Symbolku-10@prag.diplo.de

Download Symbolpřihlašovací formulář (DOC, 94 KB)

Porotu tvoří zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, velvyslanectví Německa, velvyslanectví Rakouska, Goethe-Institutu, českého Spolku germanistů a učitelů němčiny (SGUN), Centrály pro zahraniční školství, Česko-německého fondu budoucnosti a Rakouského institutu Brno.

Porota bude zaslané přihlášky posuzovat podle následujících kritérií

 • nasazení celé třídy během celého procesu plánování
 • kreativita a inovace
 • realizovatelnost plánovaného projektu (včetně finančního plánu)
 • srozumitelnost a kvalita dokumentace

Kontakt: 
V případě dotazů k soutěži nebo přihlášce se prosím obracejte na: 
Goethe-Institut 
Spolupráce ve vzdělávání 
Dr. Christiane Günther 
Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1 
Mail Symbolchristiane.guenther@prag.goethe.org 
www.goethe.de/prag/vzdelavani