Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů

Vydáno: 3 minuty čtení

Národní pedagogický institut ČR pořádal již patnáctý ročník celostátního semináře vychovatelek a vychovatelů školních družin a klubů s názvem Družení 2023. Dvoudenní setkání se uskutečnilo ve dnech 9. a 10. června v prostorách Střední školy podnikání a gastronomie na Praze 14.

Setkání vychovatelek a vychovatelů se zaměřilo na několik klíčových aktivit. Seminář zahájilo vystoupení významných hostů, kteří se zabývali zejména aktuální problematikou zájmového a neformálního vzdělávání. Po úvodním slově ředitele NPI ČR Ivo Jupy, vystoupil ředitel Odboru základního, předškolního a speciálního vzdělávání MŠMT, pan Michal Černý, který představil novou organizaci a způsob začlenění zájmového vzdělávání. Školní družiny a školní kluby, které jsou úzce spjaty se školou, zůstanou pod odborem Základního vzdělávání a střediska volného času budou spadat do kompetence nově ustanoveného Odboru pro mládež. Petr Kořenek, ředitel ZŠ Luh a zakladatel AVŠZ, z.s., vyzdvihl přínos zájmového vzdělávání a jeho unikátnost v českém vzdělávacím systému. Na semináři vystoupila i vedoucí kanceláře ústředního školního inspektora, paní Dana Pražáková, se svou prezentací na téma Co nám o významu a funkci družin říkají data ČŠI a výzkum Nové školy, z. s., o možnostech národních i mezinárodních projektů a výjezdů Erasmus+ pro školní družiny a školní kluby informovala účastníky Pavlína Slavíčková, vedoucí oddělení neformálního vzdělávání mládeže a sportu ze společnosti Dům zahraniční spolupráce. Následovaly vzdělávací dílny dle osobně zvoleného programu účastníků. Workshopů bylo celkem dvanáct, například Čarodějná parta – hrajeme si, přemýšlíme, experimentujeme, Etiketa pro děti, Čtenářská a matematická gramotnost ve školní družině a další. Účastníci zároveň mohli v průběhu celého dne zhlédnout výstavu prací žáků školních družin, školních klubů a dalších vystavovatelů z řad vydavatelství a dalších organizací, jejichž produkty jsou zaměřeny na děti a mládež. Večer se konala schůze AVŠZ z. s., která řešila současnou situaci v zájmovém vzdělávání.

Vedle oficiálního programu všichni ocenili zejména pestrou nabídku workshopů. „Seminář byl pořádán s cílem podpořit profesní rozvoj a výměnu zkušeností v oblasti výchovy a péče o žáky v rámci školních družin. Účastníci se měli možnost seznámit s novými metodami, přístupy a nástroji, které mohou použít při své každodenní práci. Vychovatelé a vychovatelky školních družin hrají klíčovou roli při podpoře celkového rozvoje žáků. Jejich práce spočívá nejen v dohledu nad dětmi, ale také v pedagogické činnosti, která podporuje jejich vzdělávání, sociální interakce a osobnostní růst. Při neformálním večerním setkání si účastníci měli možnost vyměnit své zkušenosti a osvědčené postupy s kolegy z jiných škol,“ říká Monika Doubková z NPI ČR.

Zdroj: https://press.npi.cz/tema/celostatni-seminar-vychovatelek-a-vychovatelu-skolnich-druzin-a-skolnich-klubu