Bulletin o vzdělávání Paměti národa

Vydáno: 2 minuty čtení

Letošní prázdniny se ve vzdělávacím oddělení Post Bellum co do pracovního nasazení vyrovnaly červnu, tradičně nejhektičtějšímu měsíci školního roku. Na září jsme totiž připravovali nebývalé množství novinek pro učitele i žáky a studenty všech věkových kategorií. V tomto časopise vám je uceleně a přehledně představíme. Nabídneme také čtení o vzdělávacích trendech či malý vhled do zákulisí a tvůrčích procesů v našem vzdělávacím týmu.

Řízení školy onlineS tím, jak se naše vzdělávací aktivity rozrůstají, rozrůstá se přirozeně i počet pedagogů, kteří se s námi do nich zapojují. Jsou to dnes už stovky skvělých a obětavých učitelů, kteří opouštějí svou komfortní zónu a věnují dětem v nejrůznějších projektech svůj volný čas a také spoustu energie. Chceme jim, jinak než jen verbálně, poděkovat za jejich práci a ukázat, že si jí vážíme. Víme, že se často, zejména v médiích, potýkají s nelichotivým obrazem učitele dějin 20. století jako zapšklé persony, která se ve svých hodinách bojí dotknout nedávné minulosti, protože má sama máslo na hlavě.
Právě poděkování a snaha vyvrátit nezasloužené předsudky vůči dějepisářům byly dva nejsilnější impulsy pro založení sítě Škol Paměti národa. Každá škola, jejíž žáci a učitelé se zúčastňují projektů z dílny Paměti národa, se k této síti může připojit. Stačí vyplnit krátký formulář na postbellum.cz. Už nyní se v síti
nachází 114 škol, další se pro letošek mohou přihlašovat do 15. září.

Na každoroční Slavnosti Škol Paměti národa pak vyhlásíme nejaktivnější školy. Letošní první ročník slavnosti se koná 3. října v sále Bohuslava Martinů na pražské HAMU a zváni jsou všichni učitelé, které téma moderních dějin zajímá, bez ohledu na to, zda už jejich škola je či není Školou Paměti národa.
Více o slavnosti se dočtete na zadní straně časopisu.

 

Zdroj: Bulletin vzdělávání - Paměti národa