Bulletin mediálního vzdělávání

Vydáno: 2 minuty čtení

duben 2020

Bulletin si můžete zobrazit : https://app2.smartemailing.cz/public/webversion/newsletter?u=a39b63eb-508b-11e5-a0dd-002590a1e85a&c=5ae06c8f-7d53-11e9-a6fe-02b7f6874964&j=d2a49216-894e-11ea-9694-0cc47afea67c&sid=e9be72b802f543f98ab91c7a1a5abfc4

Milí vyučující, 

ve stejný čas, kdy se k vám dostává tento Bulletin, zveřejňujeme na našem portálu historicky první sérií audiovizuálních lekcí k mediálnímu vzdělávání určenou žákům 1. stupně základních škol. Vznikla k animovanému seriálu s názvem V digitálním světě. Hlavní postavičky – Filip, Mína a kocour – v něm objevují, jak funguje internet, včetně rizik, s nimiž je možné se v online prostoru setkat. Seriál cílí na děti ve věku 6-12 let. Víte, jaká média děti v tomto věku používají a jaké sociální sítě jsou u nich nejoblíbenější? Těmto otázkám se věnujeme v článku Média žáků základních škol.

Pokračujeme také ve sledování koronaviru ve spojitosti s mediálními tématy a v adaptaci stávajících mediálně vzdělávacích lekcí pro distanční výuku

Za tým mediálního vzdělávání Jednoho světa na školách Vám přejí příjemné čtení a pevné zdraví: 

Kateřina Šafářová, koordinátorka projektu Mediální vzdělávání

Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS.CZ 

 

Zdroj: Bulletin JSNS.cz