Bulgur pro školáky rozdělil experty.

Vydáno: 2 minuty čtení

Méně masa a víc luštěnin obezitu dětí nesníží, tvrdí kritici.

Např. podle Martina Krobota je třeba dbát na vyváženost jídelníčku a neodmítat plošně žádnou z jeho součástí. Další názory na nové jídelníčky pro školy vytvořené Státním zdravotním ústavem si můžete přečíst na Lidovky.cz

Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/bulgur-pro-skolaky-rozdelil-experty-mene-masa-a-vic-lustenin-obezitu-deti-nesnizi-tvrdi-kritici.A210714_100348_ln_domov_lianr?

Školní jídelna

O tématech spojených se školním stravováním si můžete pravidelně přečíst ve Speciálu pro školní jídelny. Dietnímu stravování jsme se např. věnovali minulý rok v rozhovoru s Tamarou Starnovskou a Věrou Boháčovou

Speciál pro školní jídelnyČlánek jsme pro Vás otevřeli a můžete si jej přečíst zdarma v Aktualitách Řízení školy online.  

Otevřený článek přímo pro Vás :

V roce 2015 bylo v rámci novely vyhlášky o školním stravování zahrnuto do systému školního stravování dietní školní stravování. Co metodika řeší?
Vyhláška o školním stravování umožnila školním jídelnám úpravu stravy pro děti s chronickým onemocněním, které vyžaduje léčebnou výživu. Podmínky realizace léčebné výživy jsou obecně upraveny legislativou Ministerstva zdravotnictví. Námi zpracovaná Metodika uvádí postupy, které je potřeba dodržet při poskytování dietního školního stravování, aby byla dodržena nejen legislativa Ministerstva školství, ale především legislativa Ministerstva zdravotnictví.
Systém řešení dietního stravování je cíleně nastaven tak, aby školní jídelny byly schopny modifikovat pro diety pokrmy svého stávajícího jídelníčku.
Je dodržování Metodiky pro školní jídelny závazné?
Z názvu materiálu: „Metodické doporučení...“ jasně vyplývá, že se jedná o doporučení. To je také příčinou nejednotnosti v realizaci dietního školního stravování. Nutno ale dodat, že i subjekty, které se distancují od naší Metodiky, její postupy používají... Pokračování článku