Blíží se spuštění DigiPořadu 12. 12. 2022

Vydáno: 3 minuty čtení

Pořad se zaměřuje na smysluplné využívání digitálních technologií ve výuce, které připravil Národní pedagogický institut ČR a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy natočil inspirativní videa ze škol, které velmi efektivně využívají digitálních učební pomůcky ve vzdělávání. A právě na některé části pořadu se můžete již nyní podívat prostřednictvím krátkých videí, pokud vás zajímá, jaké pokročilé digitální učební pomůcky používají žáci na školách pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. 

Inspirativní videa ze škol mateřských, základních a středních vznikla poté, co školy získaly finanční prostředky z Národního plánu obnovy, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přidělilo školám na dva účely, jedním z nich jsou finanční prostředky na vybavení dětí a žáků digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Přednostně tyto finanční prostředky získaly školy, které v roce 2022 deklarovaly výuku podle nového revidovaného vzdělávacího programu, více informací naleznete na edu.cz/digitalizujeme.

Obsah dílčích inspirativních videí (v DigiPořadu):

V prvním videu nahlédneme na práci s digitálními pomůckami v mateřských školách a jak na ně navazují na 1. stupni základních škol tak, aby rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí dětí a žáků škol byl co nejúčinnější. Přitom v mateřských školách jsou využívány nejen robotické hračky, ale především unplugged aktivity, které rozvíjejí informatické myšlení a digitální kompetence dětí i bez digitálních pomůcek a připravují je na digitální svět postupně.

Ve druhém videu se zaměříme na využívání pokročilých digitálních učebních pomůcek, které jsou inspirativní pro základní a střední školy ve všech vzdělávacích oblastech, a nejen v hodinách informatiky. Robotické a programovatelné učební pomůcky lze velmi dobře využívat napříč vzdělávacími oblastmi v libovolných předmětem a rozvíjet tak novou klíčovou digitální kompetenci. 

Ve třetím videu se podíváme na další pokročilé digitální učební pomůcky, které jsou vhodné pro základní a střední školy a jsou v něm příklady digitálních technologií zaměřených na badatelské aktivity, tzv. „Internet věcí“, čidla, senzory, mikroskopy, termokamery apod. a to v různých vzdělávacích oblastech. Inspirativní jsou i digitální technologie, se kterými se žáci mohou setkat v běžném životě, ale ve škole je lze využívat pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.

Další užitečné odkazy

Publikovali jsme také na stránkách MŠMT ČR: Jak na pokročilé digitální učební pomůcky? (msmt.cz)

a na sociálních sítích MŠMT: Jaké digitální učební pomůcky pořídit z Národního plánu obnovy?

a Středního článku MŠMT:

Rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí nejmenších dětí - pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Pokročilé digitální učební pomůcky? Hledáte inspiraci? - inspirace pro ZŠ a SŠ.

Internet věcí! Znáte? Další příklady pokročilých digitálních učebních pomůcek pro žáky ZŠ a SŠ

 

Zdroj: https://www.edu.cz/jak-na-promenu-vzdelavani-v-kontextu-digitalizace/