Běh pro Afriku

Vydáno: 2 minuty čtení

Chcete studenty informovat o problematice rozvojových zemí? A zároveň pomoci postavit školu v Africe? Zapojte se s vaší školou do charitativní akce Běh pro Afriku. A zároveň pomoci postavit speciálně pedagogická centra v Africe.

 

Díky sbírce Postavme školu v Africe a Běhům pro Afriku bude až 3000 etiopských dětí využívat 10 speciálně pedagogických tříd, které stavíme na jihozápadě Etiopie. Zahájili jsme zde projekt, který dá šanci na vzdělání všem dětem bez rozdílu. Tedy dětem s fyzickým postižením, poruchou učení, sluchu či zraku, ale i dívkám a dětem z chudých rodin. Děti tak nebudou muset odcházet ze školy natrvalo, jak se to v mnoha případech děje. A bez vzdělání nemůžou přispět k rozvoji své země. 

Jak se zapojit do Běhu pro Afriku? 

Společně postavíme speciální centraJednoduše! Místo i čas běhu určuje pořádající škola. Ideálním místem pro pořádání běhu je školní hřiště nebo třeba park poblíž školy.

Nejdřív ale na tvé škole uspořádají lidé z Člověka v tísni zajímavou přednášku o problémech v Etiopii. Díky té se dozvíš, proč vlastně v Etiopii pomáhat.

Pak dostaneš svůj sponzorský list a budeš mít čas na to, aby sis sehnal sponzora. Výše částky za každé uběhnuté kolečko je jen na tvojí domluvě se sponzorem.

V den běhu budeš mít na sobě připevněné startovní číslo, kde se zaznamená každé uběhnuté kolečko. Počet uběhnutých koleček pak předložíš sponzorovi a on ti dá domluvenou sumu.

Zapojte se s Vaší školou do charitativního Běhu pro Afriku https://www.skolavafrice.cz/vybehej-skolu.  

Více informací o sbírce Postavme školu v Africe na www.skolavafrice.cz a v sekci Projekty na Řízení školy online.

Uspořádejte na Vaší škole výjimečnou akci, která Vám i dětem umožní zamyslet se nad významem vzdělání pro jednotlivce i pro společnost a nad problémy současného světa.

 Řízení školy online

Zdroj: Informace k acki Člověk v tísni, o. p. s. https://www.skolavafrice.cz/vybehej-skolu