Avízo školám – pokračujeme v digitalizaci i v roce 2023

Vydáno: 3 minuty čtení

MŠMT pokračujeme v digitalizaci škol a v roce 2023 budou stanoveny další finanční prostředky pro základní školy, střední školy a konzervatoře, které navazují na rok 2022. Podrobné informace obdrží školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí ve Věstníku v únoru 2023 a školy soukromé a církevní ve Výzvě na přelomu března/dubna 2023.

Školy si budou pomoci pořídit pro své žáky pokročilé digitální učební pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí, pokud nebyly podpořeny v roce 2022. Zároveň v rámci prevence digitální propasti budou moci do již vytvořeného mobiliáře doplnit další mobilní digitální zařízení, která jsou určená k zápůjčce žákům tak, aby nebyli znevýhodněni tím, že nevlastní nebo nemají k dispozici vlastní zařízení. Žáci se díky této finanční intervence mohou kdykoliv zapojovat do vzdělávání se zapůjčeným digitálním zařízením (notebook, chromebookem, tabletem, chytrým telefonem) ve škole, doma nebo v zájmových kroužcích apod.

Dne 20. 12. 2022 byl školám rozeslán dopis s Avízem k těmto stanoveným finančním prostředkům pro rok 2023. Jsou určeny na digitalizaci škol, respektive na vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami v souvislosti s revidovaným Rámcovým vzdělávacím programem a s tím souvisejícími inovacemi ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU, které Česká republika rozděluje školám z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má na starosti v rámci pilíře Vzdělávání a trh práce komponentu 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

Účel využití finančních prostředků bude stejný jako v loňském roce:

  1. na pokročilé digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí
  2. na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

V rámci rozdělování finančních prostředků školám v letech 2022–2024 z NPO se jedná o opakovanou finanční intervenci v rámci účelu prevence digitální propasti, avšak u digitálních učebních pomůcek se jedná o jednorázovou. Předpokládáme však, že v roce 2024 budou nevyčerpané finanční prostředky z obou účelů využity právě na digitální učební pomůcky žáků a bude tak posílena možnost dovybavit žáky dalšími pokročilými digitálními technologiemi. Přitom základní mobilní digitální technologie je vhodné žákům pořizovat zejména z opakované finanční intervence na prevenci digitální propasti a zapůjčovat z vytvořeného mobiliáře školy a využívat v běžné výuce (BYOD).

Metodická podpora, která Vám může pomoci s procesem digitalizace Vaší školy, je k dispozici na webových stránkách https://www.edu.cz/digitalizujeme. V případě nejasností je možné vkládat dotazy na e-mail digitalizujeme@msmt.cz.

Autor: Anna Stočesová Martinková (anna.stocesova@msmt.cz); vedoucí oddělení podpory digitální vzdělávání, odbor vzdělávací politiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zdroj: MŠMT