Audit vzdělávacího systému v ČR 2019

Vydáno: 2 minuty čtení

Stav vzdělávacího systému s výhledem na dění v roce 2020

Dnes byl na půdě Senátu PČR zveřejněn za přítomnosti ministra školství Roberta Plagy, předsedy senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jiřího Drahoše a dalších politických reprezentantů Audit vzdělávacího systému v ČR 2019. Jde o rozsáhlou, každoroční analýzu stavu veřejného vzdělávání, jejíž ambicí je ukázat na klíčové výzvy a problémy, před nimiž vzdělávání v ČR stojí, a předložit témata a doporučení, vycházející z širokého odborného konsensu.

Audit 2019 poukazuje v části, která hodnotí uplynulý rok, na poměrně hmatatelnou snahu najít nejen odborný, ale i politický konsensus pro budoucí směřování českého školství. Tuto snahu se však stále nedaří promítnout do vnitřních poměrů v českém školství, jak se ukázalo například při vyjednávání o učitelských platech a podzimní stávce části českých učitelů.

Audit se věnuje celé řadě aktuálních témat ve školství, včetně Strategie 2030+, která může přinést zajímavý impuls do rozvoje vzdělávacího systému, může ale také zůstat dalším z řady dobře napsaných dokumentů s minimálním dopadem do praxe. Poukazuje na to, že podporu a profesní rozvoj učitelské profese nelze stavět pouze na zvyšování platů, hodnotí stav v oblasti společného vzdělávání nebo vliv klíčových zkoušek (maturita, přijímací zkoušky na střední školy) na vzdělávání. Tak jako v předchozích letech obsahuje také SWOT analýzu shrnující příležitosti i rizika pro další vývoj vzdělávacího systému v ČR.

“Odborný tým EDUin připravil zase o něco detailnější, propracovanější a přehlednější Audit. Ten se stal během posledních šesti let pevnou součástí orientace ve vzdělávací politice. Věříme, že se nám i nezávislým oponentům, kteří na Auditu spolupracují, opět podaří přispět k nalezení potřebného konsensu,” říká autor konceptu Auditu Bob Kartous.

Audit vzdělávacího systému v ČR 2019 naleznete zde.

 

Zdroj: https://www.eduin.cz/clanky/audit-vzdelavaciho-systemu-v-cr-2019-stav-vzdelavaciho-systemu-s-vyhledem-na-deni-v-roce-2020/