Asistent pedagoga

Vydáno: 1 minuta čtení

Uveřejňujeme  Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga , které schválila porada vedení M ŠMT na konci května 2015. Na metodickém doporučení se podílela pracovní skupina složená z pracovníků NÚV, MŠMT, zástupců krajských úřadů odborníků z praxe. Předkládaný materiál byl projednán s Asociací pracovníků pedagogicko-psychologických poraden a s Asociací ředitelů základních škol, dále s představiteli pracovníků ve speciálně pedagogických centrech a se zástupci krajských úřadů. Metodické doporučení vypracoval Národní ústav pro vzdělávání na základě požadavku MŠMT. Je určeno primárně pro pracovníky školských poradenských zařízení a pro ředitele škol, dále i pro pedagogy škol, asistenty pedagoga a pracovníky krajských úřadů.