Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích, podzim 2019

Vydáno: 6 minut čtení

Praktická konference pro asistenty pedagoga, učitele, vedení škol a další zájemce.

Řízení školy onlineKonference akreditována MŠMT, konaná 7. 11. 2019.

Prodejní cena: 1090 Kč

Musím tohle opravdu dělat? Kde je hranice mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem? Jak zakročit, když mám podezření, že mně svěřené dítě je šikanováno prostřednictvím sociálních sítí? To jsou jen některá z témat, na která se přednášející zaměří během podzimní konference Asistent pedagoga v otázkách a odpovědích.

Na účastníky čeká opět řada zajímavých příspěvků, které mají jedno společné – co se dozvíte, můžete hned druhý den využít ve své praxi, při práci s dětmi. Nechybí ani praktické odpolední workshopy a tentokrát se zaměříme i na péči o asistenty pedagoga a učitele samotné – zaměříme se na prevenci syndromu vyhoření.

Akce je určena pro asistenty pedagoga, učitele, vedení škol i další odbornou a zainteresovanou veřejnost.

 

Program odborné konference

9:00 – 9:45

Co by měl vědět každý asistent pedagoga? A nejen on …
Kde je hranice mezi asistencí pedagogickou a osobní? Kolik dětí můžu mít vlastně na starost? Tyto otázky si snad někdy položil každý AP. A nejen on! Často si je klade i vedení školy, učitelé, nebo rodiče svěřeného žáka. Přednášející se v tomto příspěvku zaměří na postavení AP ve školách a školských zařízeních. Na základě platných předpisů přesně definuje jeho kompetence, práva a povinnosti. Ukáže, na koho se může obrátit s dotazy týkající se žáka, při potřebě pedagogické podpory a jak by měla vypadat metodická spolupráce s PPP, SPC a s rodinou žáka. Zmíněna bude i účast AP na mimoškolních akcích či otázka sdílení asistentů.

Mgr. Marcela Jarolímová – speciální pedagožka, odborná pracovnice SPC při Národním ústavu pro autismus, z. ú.

9:45 – 10:30

Outsider versus superman - aneb jak na vztahy ve třídě

Tak jako v běžném životě, setkává se asistent pedagoga, nebo učitel ve své třídě s různými typy osobností. Kolektiv však není možné skládat podle vlastností dětí tak, aby byl ideální a občas proto dochází k větším či menším rozmíškám. Jak pak s takovou třídou pracovat? Co si počít např. s příliš sebevědomými a soutěživými žáky? Jak naopak přistupovat k outsiderům, ke kterým se děti se SVP často řadí? Na toto téma se zaměří přednášející, která má bohatou zkušenost mimo jiné jako školní psycholog.

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. – psycholožka, školní psycholog ZŠ Roztoky

11:00 – 11:45 –

Kybešikana – jak ji poznat a jak ji řešit

Nebezpečí kyberšikany se netýká jen dětí se SVP. Její nebezpečí spočívá mimo jiné v tom, že asistent pedagoga nebo učitel nemusí dlouho rozpoznat, že k něčemu takovému v kolektivu dětí dochází. Tento příspěvek ukáže různé formy kyberšikany jako jsou verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování a zastrašování, krádež identity a další. Účastníci se seznámí také s principy sociálního inženýrství, sextingu a různými formami manipulacemi s dětmi ve vztahu k Internetu.

Martin Kožíšek – stál u zrodu sociálních sítí Lidé.cz a Spolužáci, je autorem mnoha realizovaných projektů a výukových materiálů zaměřených na Internet, projektový koordinátor CZ.NIC

11:45 – 12:30

Problémy se musí řešit aneb jak na problémové situace nejen v hodině?

Přítomnost dítěte s výraznými speciálními vzdělávacími potřebami nebo nějakým nestandardním chováním ve škole přináší řadu konfliktních a často vyhrocených situací. Tento příspěvek se zaměří na nejčastější problémy, které každodenní život přináší. Nebude se jednat jen o pobyt ve třídě. Přednášející nezapomene ani na pohybové, nebo mimoškolní aktivity. Na každou situaci se podívá pohledem asistenta pedagoga, učitele i vedení školy a ukáže způsob, jak ji nejlépe řešit.

PaedDr. Jitka Kendíková – ředitelka ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského

13:30 – 15:00 – Tři oddělené workshopy podle výběru účastníka

Workshop I. 

Využití myšlenkových map ve výuce žáků se SVP

Myšlenkové mapy v současnosti představují nejefektivnější pomůcku pro přemýšlení, zapamatování a pochopení skutečností. Vylepšují inteligenci, kreativitu, komunikační dovednosti, koncentraci a paměť. Lze je účinně využít ve výuce všech předmětů. Během tohoto workshopu se naučíte tvořit myšlenkové mapy, které budou děti milovat a navíc jim výrazně pomohou při práci ve škole.

Mgr. Markéta Krčmářová – učitelka na základní škole, výchovná poradkyně, dlouhodobě pracuje s dětmi se SVP, je matkou dítěte s ADHD a VFA

Workshop II.

Myslete také na sebe!

Pracovníci ve školství patří k profesním skupinám nejvíce ohroženým syndromem vyhoření. Podle aktuálních výzkumů jím dokonce již akutně trpí každý pátý český učitel či asistent pedagoga. Jak to ale nenechat dojít tak daleko? Jak na sobě v rámci prevence pracovat? Co mohu pro svoji psychickou pohodu udělat? Zkušený terapeut Vám mimo jiné ukáže, jak si nacvičit techniky, které přispějí k vaší větší pohodě.

Mgr. Roman Pešek – KBT terapeut, autor knih zabývajících se problematikou syndromu vyhoření a psychohygieny

Workshop III. 

Strukturované úkoly a jejich použití v praxi

Tento workshop se zaměří na zavedení a použití zásad strukturovaného učení při práci s dítětem a žákem s nějakou diagnózou. Vysvětlí, proč je důležité strukturované úkoly nabízet a jak by měl strukturovaný úkol vypadat. Na řadě příkladů přednášející ukáže, jak pedagog může sobě i žákovi zavedením strukturovaných úkolů ulehčit každodenní život.

Mgr. Marcela Jarolímová – speciální pedagožka, odborná pracovnice SPC při Národním ústavu pro autismus, z. ú.

Cena

  • 1.090 Kč - při zaslání objednávky do 15. 6. 2019,
  • 1.190 Kč – při zaslání objednávky od 15. 6. 2019 do 20. 9. 2019,
  • 1.390 Kč - při zaslání objednávky po 20. 9. 2019.

Datum konání konference

7. 11. 2019

Místo konání konference

Prostory Michnova paláce (Tyršův dům), Újezd 450/40, Praha 1

Konference bude akreditována MŠMT. Změna programu vyhrazena.