Aktuální trendy ve vyučovacích stylech učitelů

Vydáno: 3 minuty čtení

Ve středu 20. března 2019 v Praze uspořádala společnost Seminaria konferenci Aktuální trendy ve vyučovacích stylech učitelů. Partnerem, jako již tradičně, byla Asociace ředitelů základních škol. Na konferenci určené pro ředitele škol a zejména jejich pedagogy, kteří jsou s žáky dennodenně ve styku, vystoupili zástupci moderních forem výuky.

Dnešní doba si žádá takové učení, které žáky a studenty aktivizuje tak, aby se sami zapojili do výuky s vlastní invencí. Úvod konference byl věnován pojmovým a myšlenkovým mapám. Ty jsou vhodným didaktickým prostředkem. Umožňují poskládat si velké množství informací, ty pak rozvíjet, řešit problémy či je využít napříč předměty a obory. V závěru svého příspěvku lektora doporučila nástroje pro snadné vytvoření map.

O rozšířené realitě a jejím využití ve vzdělávání se hovoří již řadu let, přesto se ve školách objevuje stále spíše okrajově. Umožňuje ve výuce propojit skutečné prostředí s počítačem a obklopit žáka virtuálními prvky. Tomáš Jeřábek představil hlavní principy a zmínil i dostupné aplikace na Google Play pro vyzkoušení rozšířené reality. Zatím je to však stále hudba budoucnosti.

Už Komenský prosazoval význam hry pro učení. Právě použití her ve výuce se osvědčuje zejména při výuce jazyků a při odbourávání stresu z chyb. Vše lze jednoduše zavést i s využitím mobilních telefonů, které mohou mít u dětí i přidanou motivační hodnotu. O tom všem byl příspěvek Bronislava Sobotky, známého také jako „Broňa, nadšený učitel angličtiny“.

Projektové učení je ve školách stále oblíbenější i proto, že je prokazatelně účinnější než integrovaná výuka. Mentorky projektu JOB – spolek pro inovaci shrnuly nejpodstatnější rozdíly tematického a projektového učení a zdůraznily, že systém projektového vyučování vyžaduje zejména větší zapojení žáka. Zároveň se s účastníky shodly na tom, že i první pokusy o projekty, byť nastartované pedagogem, mohou přinést pozitivní zkušenost.

Zavádění moderních prvků do výuky vyžaduje nemalé náklady. Nicméně lze využít i různé finanční zdroje v rámci dotací. Petra Počtová upozornila, že aktuálně jsou vyhlášeny výzvy pro Šablony II, kde lze žádat o dotace na nové metody ve výuce, ať už propojení teoretické výuky s praxí či profesní rozvoj ve výuce.

Cílem konference bylo seznámit účastníky s osvědčenými inovativními metodami pro výuku od sofistikovaných až po ty, které zavádějí do výuky prvky hry a zábavy. Nechybělo ani doporučení, kde získat pro jejich zavádění finanční podporu.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz.

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 21. března 2019 společnosti Seminaria, s. r. o.