Aktuální metodiky k hodnocení žáků a studentů dle zákona Lex Ukrajina pro školní rok 2022/2023 (aktualizované)

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo tři metodiky k hodnocení žáků a studentů, tj. specificky pro osoby, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu v ČR dle Lex Ukrajina. Metodiky nejsou určeny pro ostatní cizince i když jde o ukrajinské občany.