Akreditovaný vzdělávací program „Studium k výkonu specializovaných činností“

Vydáno: 2 minuty čtení

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 otevírá každoročně akreditovaný vzdělávací program (č. akreditace MŠMT 19414/2013-1-555) „STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ“(dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.).

Studium je určeno současným nebo budoucím školním metodikům prevence rizikového chování. Využíváme praktické zkušenosti i nové poznatky, získané a ověřené při  práci s problémovými třídními kolektivy i jednotlivci. Absolvent studia mj. získá specifickou odbornost po 2 letech studia. Jako školní metodik prevence rizikového chování může žádat o specializační příplatek dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Škola získá mj. specialistu na práci s problémovými kolektivy i jednotlivci.

Účastnický poplatek za 1 rok studia (2 semestry – v délce celkem 125 výukových hodin) činí 8 000 Kč (zahrnuje náklady na výjezdní pobytový program, služby lektorů, občerstvení aj.). Cena studia v případě získání dotace od MŠMT je 6 000 Kč + 2 000 Kč příplatek za 2denní kurz komunikačních dovedností. O dotaci studia lze požádat MHMP, info obdržíte po zaslání vyplněné přihlášky ke studiu.

Studium začíná v  listopadu roku 2015 (3denním seminářem), od ledna pokračuje každé sudé úterý (od 8.30 – 16.30hod.).

Přihlášky lze zasílat průběžně od dubna do konce září aktuálního roku – uchazeči budou přijímáni dle pořadí odeslaných přihlášek (bez účastnického poplatku – fakturu vystavujeme dodatečně, s domluveným datem splatnosti). 

Přihlášky i podrobné informace získáte na webových stránkách poradny: ppppraha.cz (sekce „Studium MP“).

Místo konání: v prostorách PPP, pouze úvodní seminář se koná v Podhradí

Dopravní spojení je výhodné ze všech stanic metra: A (Náměstí Míru), B (Karlovo náměstí), C (I. P. Pavlova). Odtud TRAM 4, 22 do stanice J. Masaryka a pěšky cca 200 m do kopce, ul. Francouzská 56.

Případné dotazy rádi zodpovíme na tel.: 267 997 015, 724 576 389.

Na setkání s vámi se těší: PhDr. Václava Masáková – odborný garant studia

PaedDr. Lenka Marušková – koordinátorka vzdělávání a lektorský tým.

poradna@ppppraha.cz