Akční plánování ve školách a v územích pokračuje a jeho podpora také

Vydáno: 1 minuta čtení

V prosinci 2021 byl zahájen nový projekt na podporu strategického řízení a akčního plánování ve školách, v územích, nazvaný Metodická podpora akčního plánování (P-AP), jehož nositelem je Národní pedagogický institut ČR.

Navazuje na již ukončené projekty SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích) a P-KAP (Podpora krajského akčního plánování). Cílem projektu P-AP je vytvořit na základě stávající dobré praxe jednotný model akčního plánování ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ), v obcích i ve vyšších územně správních celcích (MAP, KAP).

Pracovníci projektu budou poskytovat metodickou podporu realizátorům MAP, KAP a školám, včetně konzultací k projektům tzv. šablon. Bližší informace o kontaktech na konzultanty v jednotlivých regionech ZDE.

Projekt P-AP je financovaný z prostředků OP VVV a potrvá do listopadu 2023.

Zdroj: Aktualita, NPI ČR